Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Архитектурна изложба „ЧЕТИРИТЕ ПРИЧИНИ“

Експо Баня София е домакин на

ЧЕТИРИТЕ ПРИЧИНИ

Една архитектурна изложба на АДА – Агенция Дизайн и Архитектура АД

От 15 ноември 2017 г. до 15 януари 2018 г. Експо Баня София, изложбена зала Roca, представя нетрадиционна изложба. Творческият екип на АДА – Агенция Дизайн и Архитектура АД, озаглавява изложбата ЧЕТИРИТЕ ПРИЧИНИ. За поредната си изложба, архитектите споделят:

Съвсем наскоро в София един известен архитект заяви:  “Архитектурата е причина да се живее”.  Пожелаваме на всеки архитект да споделя това верую. Заглавието на спонсорираната от Рока България изложба на АДА АД визира едно по-земно измерение – ЧЕТИРИТЕ ПРИЧИНИ, които правят упражняването на архитектурната професия от нас желано и възможно: “Забавление, Престиж, Благосъстояние и Приятелство“.

  • Да, творческият метод на Архитектурата е много сходен с играта, а играта е Забавление
  • Да, Архитектурата винаги е била и продължава да бъде източник на признание и Престиж
  • Да, Архитектурната Професия позволява, макар и все по-трудно, осигуряване на нужното за всеки индивид ниво на Благосъстояние
  • Да, успешното упражняване на Архитектурната Професия води до трайните Приятелства с клиенти, партньори, сътрудници и потребители, достатъчно основание, за да бъде “причина да се живее”.

АДА АД се гордее със своя мотивиран творчески екип, в който равнопоставено са съчетани опитът и практическите познания с младежката енергия и владеене на съвременни методи на проектиране. Независимо от големината и сложността на конкретната проектна задача, подходът на AДA АД е академично последователен и обхваща пълния архитектурен инструментариум: от работни макети до фото-реалистични предварителни изгледи и анимации.

Рока България АД цени приятелството и партньорството на АДА АД и с радост представя изложбата ЧЕТИРИТЕ ПРИЧИНИ в изложбената зала Експо Баня София на бул. Мария Луиза 16.

Вход свободен.

Каква е вашата гледна точка за архитектурата и как променя живота ни?

***

АДА – Агенция Дизайн и Архитектура АД

Създадена в началото на 2014 година от арх. Иво Пантелеев, арх. Кристиана Николова и арх. Радомира Методиева, АДА – Агенция Дизайн и Архитектура АД е продължител на творческата линия, пазарни позиции и повече от двадесетгодишни традиции на Архитектурно-дизайнерска агенция – A.Д.A. ООД. Генетичната връзка е заявена в сходството на логото и на абревиатурата. Основна част от стратегията за развитие на АДА АД продължава да бъде изграждането на потенциал за услуги към международни клиенти, както и за партниране на чуждестранни архитектурни компании по проекти в България.

АДА АД предлага широк диапазон от услуги в сферата на градоустройство, архитектура, интериор и дизайн. Основополагащо разбиране на компанията е, че всеки проект е значим и уникален, и е възможно да бъде успешен единствено като резултат на съвместна работа и тясно сътрудничество с възложителя.  Клиенти на АДА АД са Столична Община, Правителството на САЩ, Проджер – Италия, NCH – САЩ, Американски Колеж в София, West 4th Architecture – САЩ, СИА-Пресс Русия, корпорации и частни лица.

Съществена част от дейността на АДА АД е регулярното участие в местни и международни конкурси. Компанията се стреми да участва във всички архитектурни конкурси с обществена значимост на територията на София, както и в по-значимите такива на територията на страната. АДА АД счита, че конкурсните ѝ участия спомагат не само за поддържането на високото ѝ собствено творческо ниво, но са преди всичко принос за развитието на професията и на културата за архитектура у нас. Компанията е удостоена с голям брой архитектурни награди и отличия.