Архитектурно училище на остров Адата в Пловдив

Идеята

Архитектурата е предназначена за архитектите — колкото и да не желаем да го признаем, именно това е посланието, което големите архитектурни форуми в България
успяват недвусмислено да отправят към обществото. Теоретици, критици и автори на световни образци посещават страната ни, обслужвайки единствено чисто вътрешния за
съсловието архитектурен интерес — без да опитат дори за миг да пренасочат ресурса си към инвестиционния фактор, който стои някъде там — незнайно точно къде, определян като виновен за всички архитектурни злини наоколо. Именно с този проблем се занимава  предложеният от мен проект. Разгънатата лента е използвана като увеличена контактна зона за запознаване и изобщо възпитаване на обществото по отношение на архитектурата — било това запознаване и единствено запознаване на обучително ниво.
Морфология
Морфологията на сградата е базирана върху правилна призма с правоъгълна основа, която е поставена в дадената ситуация като е проследен процеса на деформиране и адаптиране към контекстуалните(външните) и пределните(вътрешни) за проекта фактори. Функционално призмата е разделена на 3 основни функционални групи. Съответно функционалната група с най-голяма площ е меродавна за размера на основата на призмата, като има два фактора отнемащи от обема на тази призма по голяма по размер от програмата на училището. Единият фактор е аула максима, която по конструктивни причини отнема от обема на призмата над нея. Другият фактор(семантиката на който е в основата на концепцията) е рампата която се развива около сградата, като отнема от излишният обем на призмата. Рампата е съобразена с световните посоки, като по енергоефективни причини от юг тя прибира сградата терасовидно навътре и увеличава ослънчаваната площ и приветсва дейности на открито като изложби и т.н. Първоначалната призма е ситуирана на о.Адата като е съобразена с неговата надлъжна ос (страните на призмата са успоредни на оста), съответно и растера на конструкцията. Съществува още един фактор влияещ на формообразуването на сградата, който отново е векторен елемент с градоустройствено значение. Това е оста на пешеходният мост, който минава под ъгъл на надлъжната ос на острова. Като градоустройствен линеен елемент с ясно насоченост предвиденият мост влияе на сградата като външен за нейната морфология фактор, в резултат на което се получават деформации под ъгълът между двете оси. Това се отразява на контура на сградата, а от там и на конструкцията и траекторията на рампата.
Контекст
Училището се намира в гр.Пловив. То заема площ от 4260.м2 и се намира в източната част на о.Адата, който от своя страна се намира в северо-източната част на града. В близост е стария град, жилищен квартал, и пловдивският панаир.Тъй като се намира на остров е много важен въпроса как достигаме до там. Сградата има автомобилен и пешеходен достъп. Автомобилният достъп се осъществява спрямо двупосочна отбивка от мосът на бул. Северен, която минава по северния контур на острова достигайки училището откъм северната му фасада, откъдето е и рампата за подземния паркинг с макс. вместимост от 73 коли. В непосредствена близост от изсток се намира и наземния паркинг към сградата дебит 50 коли. Пешеходният достъп се осъществява посредством предвиден в проекта пешеходен мост, включващ се в предвиденото ново трасе на вело-системата на гр.Пловдив. Той е проектиран така, че спокойно да се разминат 2ма велосипедисти и 3-4 души едновременно (6м. светла ширина).Местоположението (на моста) е продиктувано от няколко градоустройствени фактора, като е съобразен потокът от пешаходци в района,всекидневният достъп на хора до училището, бърза връзка със спирките на градският транспорт, удобно трасе за велосипедисти и връзката на адекватно място с пловдивския панаир, като векторът на връзката представлява „ъглополовяща“ на всички тези фактори. Пред входа на сградата е предвидено площадно пространство играещо роля на събирателен (ориентировъчен) център на о.Адата. Комуникативно място с директна връзка към панорамата на запад, входът на училището и външната му рампа осъществяваща връзка с панорамния покрив и алея водеща към останалата част от острова натоварена основно с спортни дейности. Това пространство е именно от юг, (откъдето се очаква да идва основният поток от хора) откъдето е и по-голямата част от града, неговият кълтурен и административен център, масовият транспорт.
Функция
Разделението по вертикала на 3 функционални групи е свързано с градацията на пространствата в зависимост от техния характер- от обществен до интимен. Сградата е с 7 надземни нива и едно подземно. На кота +0,00 и кота +3,60 се намират най-обществено достъпните помещения, като приоритет е разделението на потоците,в този ред на мисли връзката вход-аула максима е директна с възможност за ползване на залата в извън учебни случаи. На кота +3,60 се намират администрацията, учителските кабинети и обслужващи помещения към залата. Следващата функционална група се намира на кота +7,20 и +10,80. Това е функционалната група лекции и изследвания. На кота +7,20 се намират големите лекционни зали и библиотеката, на кота +10,80 се намират малки лекционни зали, семинарни зали и лаборатории. Най-отгоре на нивата +14,40 и + 18,00 се намира зоната за учениците, съставена от 6 проектантски ателиета, 2 ателиета за визуални изкуства и макетно. Това е най динамичната зона, контактът с външната рампа е силен.
Конструкция
Конструкцията на сградата е монолитна стоманобетонова гредова, с височина на гредите 75см. дебелина на плочите 25см. кръстосано армирани с долна армировка, като в контактните зони между двата растера има полета едностранно армирани с дебелина на плочата 30см. с долна и горна армировка. Сградата е разделена на 4 конструктивни участука, разделени от 3 деформационни фуги. Против земетръс сградата се осигурява с рамки, като те са разположени симетрично на диагоналите на всеки конструктивен участък с цел предотвратяване на изместването и завъртането на сградата при земетръс.
Инсталации.
Сградата се възползва от фактът, че се намира в река, като за отоплението на сградата се използва термопомпа вързана с тръбна система за високите води или (в зависимост от нуждите за охлаждане на компресора) директно за речните води. Има варианти за създаване на цял термо блок, като по този начин в един корпус са обединени вентилацията и термопомпата. За нуждите на училището със съответната разгъната застроена площ е нужна термопомпа с мощност 1200KW, а за компресора са нужни по 80 куб. вода в час за охлаждането му. Отоплителните тела в помещенията са подови вентилаторни конвектори.

арх.Александър Попов

специалност: Архитектура
университет: УАСГ
год. на завършване: 2014
Контакти:
GSM:0899863532