Център за култура и дебати

Избрах тази задача, защото мисля, че темата е важна за обществото и дава възможност за намиране на решение на социален проблем.

Центърът за култура и дебати е публично средище, където нетрадиционното изкуство и социално-политическите теми се срещат. Като всяка обществена сграда, и в тази хората ще идват, водени от общи интереси и проблеми, за да съпреживеят нещо заедно. Центърът за култура и дебати има за цел да запознае хората със съвременните тенденции в изкуството, както и да възпита у младите хора чувството на толерантност и търпимост към различното.

Образът, който сградата ми прие е провокиран от проблемите на нашето общество. За мен ситуацията, в която се намираме е изключително тежка. Има огромно напрежение между хората, което акумулира много силна енергия, която в крайна сметка може да бъде разрушителна. Но може да бъде и съзидателна. Мисля, че в трудни времена, хората успяват да се издигнат над егото си и се обединяват. За своя проект избрах тази стратегия – в която хората си подават ръка и започват да градят нещо ново върху останките от старото.  И мисля, че обществените сгради са важни за хората, защото там те намират други хора, различни от тях, но имащи сходни интереси и проблеми.

Макетите от идейната фаза ми помогнаха да разбера какво точно бих искала да направя със сградата. Избрах да работя пряко с терена във формообразуването, защото за мен земята/теренът символизира хората. А именно хората са живата материя, която има способността да променя обществото.

Опитах се да доведа стратегията си във формообразуването до край, като тя се проявава в ландшафта на градината чрез алеите, които имат дървовидна структура.  Тя цели да подчертае притегателната сила на центъра. Това са разклоненията, по които хората ще прииждат към сградата.

Умишлено исках да доведа образа на сградата ми до мащаба на публиката, тъй като е заобиколена от жилищни сгради и в крайна сметка ще се ползва от хората в квартала. Също така исках да върна баланса на зелените площи след строителството, затова удачно решение се яви озелененият покрив, който също е достъпен за хората.

Мисля, че главните цели, които си поставих са изпълнени в проекта – максимална достъпност на сградата за хората, връщане на зелените площи, обогатяване програмата от дейности на открито в градината. Надявам се, че такава сграда би помогнала за обединяването на хората и би ги накарала да бъдат по-толерантни един към друг.

арх.Галина Бълева

Университет: УАСГ,
Специалност: Архитектура, катедра Обществени сгради
Година на дипломиране: 2014
Контакт: baleva.galina@gmail.com
Портфолио: www.galjura.wix.com/galjura