Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Най-новата открита детска градина в София, район „Витоша“

Детската градина е общинска и се намира в м. „Гърдова глава“, част от район „Витоша“ на Столична Община. Разположена е в ъглов имот на улиците „Симеон Радев“ и „Габровница“ – непосредствено до резиденция „Бояна“ (от север).

Сградата е на два етажа и сутерен, с РЗП от 1130 кв.м. Разположена е в северната част на имота, с което се оформя двор с южно изложение. Кота +/-0.00 на сградата е с надморска височина 649.45 м. Детското заведение помещава две детски и една яслена групи, с общ капацитет от 80 деца. На партерно ниво се помещават една детска и една яслега групи, на етажа е разположена една детска група и физкултурно-музикален салон и в сутерена са разположени административен блок, пералня и сушилня, кухня-разливна и технически помещения.

Главният вход е от ул. „Симеон Радев“. Стопанската част на сградата (в сутерена) има отделен вход и зареждане към същата улица. При галания вход са разположени две паркоместа със затревена настилка. От фоайето на ниво партер има втори вход към двора. Осигурена е удобна връзка между помещенията за деца на двете нива и външните площадки за игра. Вертикалната комуникация между трите нива на сградата е решена чрез стълбище и асансьор. Съгласно изискванията за пожарна безопасност има допълнителна външна евакуационна стълба – решена е с ажурна стоманена конструкция и може да се ползва и като допълнителен пряк достъп от детските помещения към двора. Комуникацията между всички етажи осигураява условия за достъпност.

Теренът на детската градина е ограден с ажурна стоманена ограда със стоманобетонов фундамент. Алеите са решени с комбинация от няколко цвята тротоарни плочи и бетонови павета. Обособени са три детски къта – по един за двете детски и яслената групи, в които са разположени игрушки, пясъчници и тревни площи. Игрушките са разположени в тревните площи и на площадки с ударопоглъщаща настилка. Пясъчниците са обрамчени от стоманобетонни покрити с дъски. При два от кътовете са предвидени подпорни стени, поради денивелацията на терена и необходимостта площадките да бъдат равни. Бордовете на подпорните стени са решени със същият детайл като тези на пясъчниците, което позволява сядане върху тях. Осветлението е решено със свободно стоящи осветителни тела, както и такива монтирани конзолно за стоманената ограда. Засадени са нови широколисни и иглолистни дървета и храсти. При всеки пясъчник от юг са засадени дървета, които след време ще осигурят шарена сянка. Тротоарите пред имота към двете улици са изцяло реновирани.

Проектът е разработен през 2012 г. от екип: арх. Владимир Александров, инж. Любомир Георгиев (Конструкции), инж. Анна Димова (Електро), инж. Владимир Канев (ОВ), инж. Мария Аспарухова (ВиК), ланд. арх. Ани Цонинска (ПиБ), инж. Румен Николов (Геодезия) и инж. Георги Грозданов (Пожарна безопасност).

Обектът е реализиран в периода ноември 2013 г. – септември 2014 г. от „Обединение Витоша“ ДЗЗД с бюджет от 1‘168‘000 лв. с ДДС – СМР на сградата, пълно обзавеждане и оборудване, благоустройство и озеленяване на прилежащия терен, парково обзавеждане и детски съоръжения за игра. Детската градина функционира от края на месец октомври и е официално открита на 28.10.2014 г. от кмета на Столична Община г-жа Йорданка Фандъкова.