Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Проблемът с Военното НДК може да бъде решен

Министерството има шанс да придобие авторските права върху архитектурния проект на сградата в пълен обем и завинаги, а водените срещу него дела за сумата от 1 200 000 лева да бъдат прекратени.

Нищо вярно няма в публикацията, тиражирана в няколко медии, че „дни преди края на служебното правителство министър Христо Иванов казал „да“ на скандално извънсъдебно споразумение“, с което на практика подарява 617 хил. лева държавни пари на архитект Марин Бакалов, проектант на сградата на т.нар. Военно НДК. Истината е съвсем различна – ръководството на Министерството на правосъдието е на път да намери много изгодно за държавата решение на проблема с тази сграда, който е заложен много отдавна – още през 2004 г., а от изострянето му през 2012 г. неизменно е бил игнориран от две поредни редовни правителства. Това става ясно от отговор на зам.-министъра на правосъдието Петко Петков, изпратен днес до всички медии във връзка с публикация в сайта „Гласове“ от вчера.

В съобщението на пресцентъра на Министерството на правосъдието се уточнява, че казусът със сградния проблем на Софийския районен съд и Софийската районна прокуратура е възложен на зам.-министър Петко Петков още от назначаването му на поста. Преди да поеме поста в министерството, Петко Петков бе съдия в СРС. „Правен свят“ публикува пълния текст на отговора на зам.-министър Петков.

„Запознат съм с медийните публикации, придружени с факсимиле от изготвена от мен докладна записка до министър Иванов, касаещи неправомерното разходване на сумата от 600 000 лева от държавния бюджет за извънсъдебно споразумение и съм категоричен, че тези публикации са фактологически недостоверни, защото съдържат неверени твърдения и манипулативни внушения.

Нещо повече – министерството има шанс да придобие авторските права върху архитектурния проект на Военното НДК в пълен обем и завинаги, а водените срещу него дела за сумата от 1 200 000 лева да бъдат прекратени, без това да коства нито лев на бюджета. Категорично не мога да се съглася, че това е основание да се злепоставя Министерството на правосъдието и да се правят опити да бъдат компрометирани усилията ни с министър Христо Иванов да решим сградния проблем на Софийския районен съд и Софийската районна прокуратура.

Сградният проблем на Софийския районен съд съществува от години. Понастоящем в съда работят близо 140 съдии, около 600 съдебни служители и около 150 прокурори, които се помещават на площ между 7000 и 8000 кв. м., при необходими около 18 000 кв. м. Поради липсата на сгради публична държавна собственост с необходимата площ преди 3 години се наложи да бъде взето трудното решение наказателното и 2-те гражданските отделения на съда да бъдат разделени, като гражданските – да бъдат преместени в бившата сграда на ГУСВ на булевард „Цар Борис III“, а наказателното отделение и Софийската районна прокуратура – в сградата на Националния армейски комплекс се на булевард „Скобелев“.

Предисторията на проблемите с втората сграда, т. нар. Военно НДК, започва от 2004 г., когато Министерство на отбраната е сключило с „Мактер Консулт“ ЕООД договор, съгласно който дружеството ще проектира сградата на Националния армейски комплекс (т. нар. Военно НДК) за нуждите на отбраната, но запазва авторските права върху архитектурния й проект. Правата, съгласно Закона за авторското право и сродните му права, възникват отделно от самата сграда и не е задължително собственикът й да е собственик и на тези права.

През 2012 г. сградата е прехвърлена на Министерство на правосъдието, което е имало два законосъобразни варианта за действие – да възложи на „Мактер Консулт“ ЕООД, представлявано от управителя – арх. Марин Бакалов, да изготви проекта за реконструкция, или да откупи от него авторските му права и да го възложи на друг архитект по свое усмотрение. Ведомството не е избрало нито един от тези варианти, поради което се явява неизправна страна. То е обявило обществена поръчка за проектирането и реконструкцията на сградата за нуждите на Софийския районен съд и Софийската районна прокуратура и ги е възложило на Консорциум „РСРП – София“ без да уреди предварително отношенията си с арх. Бакалов. Поради това проектът е изготвен, но не е реализиран, тъй като не е издадено разрешение за строеж.

В Министерството на правосъдието в последните две години са изготвяни няколко правни становища с противоречиви изводи. Същевременно са депозирани и становища от Министерството на културата, Камарата на архитектите в България и Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти, според които авторските права на „Мактер Консулт“ са били нарушени. По тази причина Министерството на инвестиционното проектиране е отказало да одобри инвестиционния проект. Именно тези еднозначни становища на всички компетентни институции, наложиха да бъде потърсена външна юридическа кантора, която е специализирана само и единствено в областта на авторското право, за да изготви компетентно правно становище за юридическия спор с „Мактер Консулт“, за това кому принадлежат авторските права и за обсъждане на различните варианти на развитие на съдебните дела срещу министерството.

Изводите, които направихме във връзка с резултатите от становището и хронологията на събитията, бяха, че нарушението, което е допуснато в министерството преди 2 години има два негативни аспекта:

Първият от тях е, че с оглед мотивите на отказа за издаване на разрешение за строеж от страна на Министерството на инвестиционното проектиране, независимо че неуредените авторски права не би следвало да го обусловят, сградата на наказателното отделение на Софийски районен съд не може да бъде реконструирана, докато министерството не уреди спора си с арх. Бакалов.

Вторият е, че е изключително лош сигнал, когато държавни институции, още повече Министерството на правосъдието, нарушават закона. Законът трябва да се спазва такъв, какъвто е. Недопустимо е държавните институции да изискват от гражданите поведение, съобразено със законовите изисквания, а сами да ги погазват.

С изготвената от мен докладна записка аз предлагам на министър Иванов да ме упълномощи да проведа преговори с носителя на авторските права – „Мактер Консулт“ ЕООД, представлявано от арх. Бакалов, за да установим при какви условия той би отстъпил на министерството правата си и прекратил водените от него срещу министерството и избрания изпълнител дела. Коментираната резолюция на министъра не представлява нареждане за плащане на каквато и да била сума, а единствено ми дава разрешение да проведа тези преговори. Към момента арх. Бакалов, в качеството си на управител на носителя на авторските права, е завел срещу министерството и избрания изпълнител за проектиране и реконструкция на сградата три дела за общо 1 800 000 лева., две трети от която сума – претенции срещу Министерството.

Разговор с архитекта беше проведен и резултатите от него бяха изключително окуражаващи. Г-н Бакалов прояви разбиране, че неуредените ни спорове са пречка пред реализирането на проекта и че докато той не ни прехвърли правата си, Софийският районен съд и прокуратура ще продължат да функционират при опасни и мизерни условия, а проектираната от него сграда ще стои неизползваема. Поради това стигнахме до принципната договорка той да прехвърли правата си на Министерството на правосъдието в пълен обем и завинаги, както и да се откаже от водените от него дела срещу сумата от 80 000 лева. При това искам да подчертая, че тази сума, с оглед постигната с новия изпълнител договорка, няма да бъде за сметка на държавния бюджет, а ще бъде изплатена от дължимите му пари по проекта.

Заместник-министър Петко Петков

Източник на информация: www.legalworld.bg