Най-сетне здрав разум в спора за Военното НДК

Спорът за авторските права върху архитектурния проект на т. нар. Военно НДК, който спъва преустройството на сградата за нуждите на Софийския районен съд (СРС) и Софийската районна прокуратура (СРП), е пред решаване. Това ще стане с взаимни отстъпки и от проектанта „Мактер Консулт“ ЕООД, собственост на арх. Марин Бакалов, и от Министерството на правосъдието. Ведомството обяви постигането на съгласие между двете страни в отговор на тиражирана от някои медии информация, според която дни преди края на служебното правителство министър Христо Иванов казал „да“ на скандално извънсъдебно споразумение, с което подарил на архитекта 617 хил. лв. държавни пари.

В публично обръщение заместник-министърът на правосъдието Петко Петков изложи съвсем друга теза, която беше потвърдена пред „Параграф 22“ от арх. Бакалов. Петков, който дойде в министерството от съдийска длъжност точно в СРС, обяви, че в тези публикации няма нищо вярно. Той съобщи истинската цена на компромиса и тя е 80 000 лв., които министерството ще плати на проектанта, за да придобие авторските права върху архитектурния проект на сградата в пълен обем и завинаги. Утвърждаването на извънсъдебно споразумение с тези параметри ще сложи край и на заведените от „Мактер Консулт“ ЕООД две дела срещу ведомството за обезщетения в размер на общо 1 200 000 лева.

Петков заявява, че се е заел със задачата още когато е поел поста и излага фактологията по случая. Още през 2004 г. Министерството на отбраната сключва с „Мактер Консулт“ ЕООД договор, съгласно който дружеството проектира сградата на Националния армейски комплекс за нуждите на отбраната. Фирмата на арх. Бакалов обаче запазва авторските права върху архитектурния й проект. През 2012 г. сградата е прехвърлена на Министерството на правосъдието, което пуска обществена поръчка за проектирането и реконструкцията на сградата за нуждите на СРС и СРП.  Поръчката е възложена на консорциум „РСРП – София“, но не може да бъде изпълнена заради отказа на Министерството на инвестиционното проектиране да одобри проекта, което води и до липса на разрешение за строеж.

Причината е в предприетите от „Мактер Консулт“ действия за защита на авторските си права, подкрепени от Министерството на културата, Камарата на архитектите в България и Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти.

Очевидно предишните ръководства на министерството не са гледали сериозно на проблема за авторските права, чиято защита обаче е подробно уредена в законодателството. В изложението си заместник-министърът Петко Петков сочи, че са постъпвали противоречиви правни становища по казуса, които са отлагали постигането на споразумение с консултанта. Въпросът е обаче дали те са били обективни съобразно закона, или са изсмуквани от пръстите само за да не се направят отстъпки. След като става ясно, че хитруването няма да мине, а министерството може да бъде осъдено за сериозни суми, започва диалогът. При това отстъпка прави не само „Мактер Консулт“ ЕООД, а и новият изпълнител „РСРП – София“,  който се съгласява откупването на авторските права да стане с пари от дължимата за реконструкцията сума. В резултат бюджетът не губи средства, а проектът може да бъде задвижен.

 

Блиц интервю с арх. Марин Бакалов:

Арх. Бакалов, потвърждавате ли, че е постигната договорка за извънсъдебно споразумение с правосъдното министерство?
– Нещата са изложени съвсем точно и коректно, за разлика от жълтите писания, за които научих. Аз съм добронамерен и подкрепям добрия тон. Но трябва да е ясно, че авторските права трябва да се спазват. Затова и създадохме сдружение на архитектите и проектантите за защитата им.
Тази ли е сумата по споразумението и кога ще бъде подписано то?
– Да, за тази сума се договорихме. Сами разбирате каква отстъпка правим, не е нужно човек да е математик, за да направи разликата между 80 000 лв.  и 1 200 000 лева. Имайте предвид, че предявените от нас съдебни претенции в такъв размер не са измислени, а стъпват върху утвърдената от Камарата на архитектите методика на ценообразуване. Споразумението все още не е подписано, постигнахме принципна договорка.
Допускате ли опит за злепоставяне на ръководството на министерството? Манипулативните информации по случая се появиха, след като се заговори за участие на Христо Иванов в новия кабинет.
– Възможно е. Но искам изрично да подчертая ролята на Петко Петков за постигането на съгласие. Заслугата е негова.
Нямахте ли желание да направите Вие реконструкцията, след като сте проектирали сградата?
– Разбира се, логично е, който е вдигнал една къща наполовина, той да я довърши. Според нас има нужда от законодателна промяна, с която възложителят да бъде задължен да се обърне първо към носителя на авторските права. Сега това е само възможност, което не е нито справедливо, нито разумно. Но ако бяхме предявили претенции за участие в реконструкцията при вече проведена обществена поръчка, консорциумът на който е възложена тя, би предявил свои претенции. Решихме да подходим мъдро в полза на обществения интерес. Защото въпросът не е само материален.

Източник на информация:www.paragraph22.bg