Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Партньорство и сътрудничество с Кралския институт на лицензираните консултанти в областта на недвижимите имоти

На 30.03.2015г РК София област – KAБ проведе среща за установяване партньорство и сътрудничество с Кралския институт на лицензираните консултанти в областта на недвижимите имоти /The Royal Institution rsof Chartered Surveyos – RICS/. Контактът между двете организации се осъществи от арх. Цветан Петров – член на РК София област – КАБ.

RICS е международен професионален регулатор, базиран в Лондон, утвърден с Кралска харта от 1881 година. В RICS членуват над десет хиляди мениджъри и експерти от правителствения сектор, ръководители на компании, институционални инвеститори в недвижими имоти и банки, които се придържат към единни стандарти на работа по целия свят. Ролята на Кралската институция е да подпомага изграждането на устойчиви общности, базирани на единно разбиране за стойността на активите по целия свят, като се грижи за опазването на тези стандарти и тяхното развитие.

Сътрудничеството с RICS осигурява достъп до знания и възможности за квалификация на професионалистите, ангажирани с инвестиции, финансиране, управление на проекти, проектиране на сгради, градоустройство, строителство и градско развитие.

В разговорите между г-жа Михаела Лашова – посланик на RICS за Югоизточна Европа и арх.Живко Велев, арх. Мариела Андреевска и арх. Мариета Григорова  се представиха целите и спецификите на двете организации, разгледаха се възможностите, които предоставят за двете организации и се обсъдиха насоки за предстоящото партньорство и сътрудничество.