Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Жилищни модули за бедствени ситуации

Посветих дипломната си разработка на темата за жилищни модули, които да могат да се използват от хора, останали без дом в следствие на катаклизми. През последните години и в нашата страна се водят редовно неравностойни битки с природата, което налага да помислим за нормално бъдеще за пострадалите.

Логистика:

– квартирно /палатково/ настаняване;

– снабдяване с вода, храна, лекарствени продукти и медикаменти;

– транспортно обслужване;

– медицинско обслужване – организират се медицински пунктове, които осигуряват първа помощ, медицинска рехабилитация, акушерство и др.;

– битово обслужване и др.

За хората, чиито жилища са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни бедствия и аварии, има вариант държавата да осигури средства за построяването на временни жилища за кратко ползване /6 месеца/, по-дълго /до 2 години/ или дълготрайно изпозване – няколко години. Насочих се към третият тип жилища.

 

Следвах няколко критерия за развитие на разработката на жилищните модули:

•Отворена типизация;

• Сглобяемо – разглобяема конструкция;

• Комбинаторика;

• Развитие на системата във височина;

•  Осигуряване на всички главни функции на жилището.

 

В концептуално отношение посоките на развитие на разработката са:

1.Симбиозата между човека и жилището му

2.Психологическото състояние – куб в куба – четири измерения – тези хора са изпаднали в ситуация, непонятна за незасегнатите, сякаш са попаднали в друга реалност.

 

Функционалното решение на жилищните модули тръгна от идеята цялото обзавеждане да влезе в един обем – в технологичен модул. Така обитателите могат да определят за какво да използват освободеното пространство на стаята във всеки един момент. Концепцията за симбиоза между жилището и човека е разработвана многократно от архитекти и дизайнери по време на футуризма – контейнерите на Джо Коломбо, „Жилищен кокон“ на групата „Архиграм“ и др. На психологическо ниво – хората страдащи от последствията на катаклизми имат шанс да владеят положението в новия си дом.

 

След изследвания на габаритите на жилищата след бедствия и съответно как се помества подобен технологичен модул в пространството, реших изобщо да изнеса този модул от стаята. В следствие на това решение изнесох носещата конструкцията отвън. Следващата крачка беше да изследвам поместването на необходимото обзавеждане в тези междинни модули и в същото време да не се получи прекомерно междуосие на конструкцията. Така обзавеждането беше разделено в два технологични модула в хоризонтално отношение – модул за хигиена и битови нужди и модул за съхранение, а във вертикално – технологичен модул за инсталации и складово пространство /под и над жилищата и в зависимост от функциите/. След функционално изследване и в името на типизацията получих куб за основен жилищен модул. Разбира се, това налагаше да проследя употребата на такова пространство от различните семейства и от функционална гледна точка се оформи и голям жилищен модул, който като обем съдържа в себе си два основни жилищни и един технологичен модул. Външно функциите придобиха формата на куб в куба – тесеракт или хипер куб – чрез него физиците обясняват визуално четвъртото измерение, което отговаря на идеята, че тези хора са попаднали сякаш в друго измерение на емоционално ниво, както споменах по-рано.

 

Резултат: Цялото обзавеждане е отделено от помещението в отделни, между жилищата модули. Тези модули наричам технологични. Изявената конструкция в проекта ми се явява като приемна структура на двата вида модули – жилищни и технологични. Цялата система работи като едно цяло. Модулите могат да бъдат подменяни и реновирани, или части от тях. Чрез комбинирането на модулите за живеене и технологичните модули се получават различно големи жилища, според нуждите на различно големите семейства.

 

Като разпределение жилищата още в началото при входа имат технологичен модул с кухня и баня, което обуславя нуждата от инсталационен модул под жилището за инсталациите на тоалетната и за бойлер, обслужващ кухнята и банята. Пак в началото на жилището търся и модул над помещението, който да осигурява място за климатизация и складово пространство, достъпът до него е чрез сгъваема стълба. Ако жилището е за пет до шест души  или седем до осем осигурявам втори модул за хигиена и битови нужди и втори инсталационен модул под помещението. Всяко жилище има по един разгъваем балкон, в прибрано състоятие осигурява сянка в стаята. Където няма балкон се разполага мембрана, която функционира като жалузи.

 

От модулите може да се създаде сграда /комбинативните възможности на системата/ – моят пример е за двуетажна с 2 вертикални комуникации – трираменни стълби в двата края. Жилищата се обслужват хоризонтално от еркери. На първо ниво е осигурен достъпът за хора в неравностойно положение чрез рампа. На същото ниво съм разположила освен жилища, но и общи пространства с кухни, перални и сушилни, обща трапезария и модул за събрания. На второ ниво освен жилищата има още един модул за събрания.

 

Конструкцията като сглобяемо – разглобяема  е стоманена, разчита на болтови връзки, а за да се справя с неравностите на терена – регулиращи се крачета. Елементите на конструкцията са тръби за колони и греди,  други тръби за диагонали към модулите и възли за връзка между тръбите и втори вид възли за връзка между конструкцията и стъпването на терена. Осите са през 4,50м  – равномерно натоварване на почвата, а чрез стъпването съм търсила по-голяма площ на стъпката. В архитектурно отношение конструкцията е изявена. Разгледала съм конструкцията като пространствена, с което се осигурява по-голяма стабилност. Благодарение на това, че е сглобяемо-разглобяема конструкцията, системата позволява преизползване на жилищата, както за същата цел, така и за общежития, хотели, научни станции, индивидуални къщи. Чрез типизацията /промишлено производство/, възможността за реновиране и преизползване на единиците намалявам първоначално вложената цена за жилищните модули.

По отношение на инсталациите е осигурен достъп на разпределителна мрежа за вода и ток между жилищните и технологичните модули и лесната им ревизия и поддръжка. Всяко жилище разполага с климатизация и химическа тоалетна, чрез което се избягва копаенето на изгребна яма и се осигурява минимално използване на канализационни тръби.

Като материали на фасадата използвам – тъмна стомана за конструкцията, светла ламарина за жилищните модули и тъмна нагъната ламарина за междинните модули. За парапети на балконите и коридорите прилагам тъмна перфорирана ламарина. Възлите и връзката на модулите с конструкцията съм подчертала с оранжево, като акценти в конструкцията.

В интериорно отношение търся топлината и уюта на дървото и оптическата илюзия за по-голямо помещение чрез бялото, а за акцент използвам оранжевия цвят. Като материали за пода в стаите използвам ламиниран паркет с дървесна имитация и бял ламиниран паркет, в кухнята и банята – бял полимер. За облицовка на стените и  тавана използвам ПДВ с ламинирано покритие – бяло или с дървесна имитация. За корпусните мебели използвам ПДЧ с ламинирано покритие с дървесна имитация. Материалите по под, стени, таван, корпусни мебели си взаимодейтсват и създават визуалната предства за отделна зона в жилището. Всяка зона може да се използвана за отдих, работа или хранене, да бъде индивидуализирана или приобщена с останалата част от жилището, чрез сгъваемите врати и преградни стени. За сгъваемите мебели – легло, стол,маса-бюро използвам тъмно сиво /металът/, бяло и имитация на дърво /плоскостите на масата и леглото/. За акцент съм изпозвала оранжево за дръжките на корпусните мебели, както и седелката и облегалката на столчетата.

 

Предвид зачестилите в световен мащаб природни бедствия и катаклизми, считам, че жилищата за бедствени ситуации дават широко поле за изява, идеи и иновации в областта на архитектурата и дизайна и шанс да се погледне на идеята за жилището по по-различен начин, по начин даващ възможност за развитие, за създаването на по-малко материален свят и по-развит в духовно отношение.

арх. Веселина Мирева

Университет: УАСГ

Специалност: Архитектура

Катедра: Интериор и дизайн в архитектурата

Година на завършване: 2015г.

Телефон: 0887 368076

e-mail: ves.mireva@gmail.com