Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

КОНФЕРЕНЦИЯ „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО: АВТЕНТИЧНОСТ В РИСК“

През последните години зачестиха примерите на подмяна автентичността на археологически обекти със средства по Оперативната програма за регионално развитие на Европейския съюз, които се осъществяват с официалното одобрение на българската държава, в противоречие на международни договори и конвенции, регламентиращи политиката за културното наследство, които българската държава е ратифицирала.
Това мотивира Гражданската инициатива за опазване на културно-историческото наследство заедно с Дружество „Архитектурно наследство” към САБ, БНК на ИКОМОС, Катедра „История и теория на културата” към СУ, Институт за изследване на изкуствата към БАН, Фондация „Credo Bonum” и Инициатива за стратегия за опазване на недвижимото културно наследство (heritage.bg) да организираме тази конференция. Събитието ще бъде първото от серия конференции в тази насока, докато в диалог с българската държава успеем да спрем фалшифицирането на културното ни наследство, което би могло да доведе до фалшифицирането на историята ни.

29 май 2015 г. от 09:00 до 18:00
София, ул. Кракра № 11