Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

XIV световно триенале на архитектурата ИНТЕРАРХ `2015

Световното Триенале на Архитектурата (ИНТЕРАРХ-София), главното събитие на МАА, се провежда като постоянно събитие на всеки три години,

както и глобални и регионални семинари, работни срещи, майсторски класове и симпозиуми, провеждани под съвместната егида на ЮНЕСКО, МСА (Международният Съюз на Архитектите), Департаментът за техническо сътрудничество за развитие към ООН, Програма на Обединените нации за човешките селища (UN-HABITAT), Програмата за околна среда на ОН (UNEP) и други организации.

По време на своя значителен период на активно функциониране МАА посвети специални усилия за изграждане на обширна програма на обучение, включително следдипломни курсове за млади талантливи архитекти от цял свят, както и международни архитектурни конкурси.

Пълният списък с работни срещи, конференции, форуми, курсове за обучение, майсторски класове и конкурси, проведени след 1987 г., включително и съвместни дейности с (UN-HABITAT) и Конференцията за околна среда и развитие на ОН (UNCED), е на разположение на уеб сайта на МАА: www.iaa-ngo.com