Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Конкурс на „Академия Градът” – ГРАДОВЕ, СГРАДИ И ИНФРАСТРУКТУРА

Стартирала успешно през 2014 г., инициативата „Академия ГРАДЪТ” е платформа за комуникация между поколенията професионалисти, създаващи съвременните градове и сгради по света и у нас. „Академия ГРАДЪТ” се осъществява под формата на конкурс за иновативни проекти и идеи, предназначен за български студенти, обучаващи се в България и чужбина, както и млади специалисти до 30 години. След анализи и дискусии с партньорите, менторите и участниците в първото издание, проектът се трансформира в международен конкурс The CITY Academy Awards 2015. В него ще бъдат отличени проектни идеи, разработени от млади професионалисти, студенти по архитектура и технически науки.

Участниците в The City Academy Awards 2015 ще имат възможността да покажат свои проекти в три категории:

+ Градове (решения за градска среда, зони за отдих и развлечения)
+ Сгради (жилищни и офис сгради, среда за обитаване и работна среда)
+ Инфраструктура (градска транспортна инфраструктура, магистрали, пътища, тунели, мостове)

Журито в The City Academy Awards 2015 включва доказани професионалисти, представители на компании, лидери в съответната област на индустрията, архитекти, строители, инженери, инвеститори.

 

В конкурса могат да участват българи – студенти, обучаващи се в страната и чужбина, и млади професионалисти до 30 години. Проектите могат да бъдат разработени от един или от група участници, като е нужно всяка група да излъчи лидер, на когото ще бъде връчена наградата, в случай че проектът бъде отличен.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ:

+ иновативност

+ реализируемост (бонус: конкретни етапи за реализиране на проекта)

+ визуализация

+ аргументация при презентиране

 

 

НАГРАДИ

ГРАДОВЕ

+ 1000 лв.

+ 500 лв.

+ Стаж във водеща компания –

партньор на инициативата

РЕГИСТРАЦИЯ

СГРАДИ

+ 1000 лв.

+ 500 лв.

+ Стаж във водеща компания –

партньор на инициативата

РЕГИСТРАЦИЯ

ИНФРАСТРУКТУРА

+ 1000 лв.

+ 500 лв.

+ Стаж във водеща компания –

партньор на инициативата

РЕГИСТРАЦИЯ

За повече информация: thecityacademyawards.bg