Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Постъпилите проекти за конкурса за устройствена концепция за ПУП на Парк „Борисова градина“

Описание:Конкурс за устройствен концепция за ПУП на Парк „Борисова градина“
Документи към процедурата:
1. Решение за откриване на процедура
2. Обявление за конкурс за проект
3. Конкурсна документация – програма и техническо задание
4. Приложения към програмата – заявление за участие, проекто-договор, образци 1, 2, 3 и 4, Изходни данни за участниците
5. Приложения към техническо задание – Приложения 1, 2, 4, 5, 6, 7, Приложение 8, Приложение 9, Приложение 3
6. Допълнителна изходна информация – Ортофото, бул. Ленин, Гео Милев – 1976, ж.к. Гео Милев – 1990, Изток-юг
7. Заповед N СО15-РД-09-01-147_20.04.2015 Г. – ЖУРИ
8. Заповед N СО15-РД-09-01-148_20.04.2015 Г. – ТЕХНИЧЕСКА КОМИСИЯ

Приключи срокът за подаване на проекти за участие в конкурса за устройствена концепция за Парк „Борисова градина“.
Техническата комисия допусна до участие всички постъпили проекти – 7 на брой.
До 05.06.2015 г. могат да бъдат подавани в деловодството на НАГ мнения и становища по проектите.
 1-Niconsult_Borisova Gradina 7849 Kb
 2-Cityarch 10293 Kb
 3-St. Dobrev 62936 Kb
 4-Kovachew architekti 6438 Kb
 5-ATM 42518 Kb
 6-Archkon 4859 Kb
 7-Ekip Kali 9744 Kb