Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Oбщност ФОРУМ КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Подписа се меморандум за учредяване на общността
по време на състоялата се на 29.05.2015 година
конференция
„КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО: АВТЕНТИЧНОСТ В РИСК“

ФОРУМ КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
представлява
„кръг от равнопоставени партньори-съмишленици, като страна в диалога с държавата за съхраняване автентичността на недвижимото културно наследство и нейн партньор в изготвянето на национална стратегия и нормативни документи за усъвършенстване на националната политика за неговото опазване, в съответствие с международните документи, принципите, методите и етиката“

Учредителите заявиха, че “събитието ще бъде първото от серия конференции в тази насока, докато в диалог с българската държава успеем да спрем фалшифицирането на културното ни наследство, което би могло да доведе до фалшифицирането на историята ни.”

Запис /част 1/
на Конференция за учредяване на Форум „Културно наследство“,
с тема „Културно наследство: Автентичност в риск“,
състояла се на 29. V. 2015 г. в София.
https://www.youtube.com/watch?v=sQXCuHrsGGc

Запис /част 2/
на Конференция за учредяване на Форум „Културно наследство“,
с тема „Културно наследство: Автентичност в риск“,
състояла се на 29. V. 2015 г. в София.
https://www.youtube.com/watch?v=EAa1QGjOoYg&feature=youtu.be

 

 

При подписването на Меморандума,

арх. Мариела Андреевска,

Представител на РК София област – КАБ на учредителната конференция за ФОРУМ КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

От името на Регионална колегия София област – КАБ поздравявам всички участващи във форума, проявили не само интерес, но и своята ангажираност

към проблема “Автентичност в риск” и към търсенето на решенията, които предстои по пътя ни да откриваме.

 

РК София област – КАБ е с архитекти, които се занимават активно в сферата на  паметниците на културата и поддържаме изцяло философията, заложена в темата на днешната конференция.

Занимаваме се едновременно с това и с проблематиката, която е залегнала в нормативната уредба на страната и която сама по себе си създава много от проблемите, които се проявяват в обществото.

 

Г-жа Диана Гергова в нейното въвеждащо представяне каза, че независимо дали има или няма писана стратегия, тя се чете във всеки един закон.

И в тази връзка обръщам вниманието върху факта, че в цяла група закони са заложени разпоредби, които принизяват ролята на експертизата,

не дефинират механизми в тях за ефективно взаимодействие между експерти и представители на администрацията, осъществяващи управленски процеси и в същото това време няма никакви разпоредби, които да регламентират по някакъв начин взаимодействието, с неговите особености, на медии и експертна общност.

И това са три направления, които ние в нашата работа изследваме и търсим решения за тях.

С това можем да бъдем полезни.