Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

“София Тех Парк” организира конкурс за иновативна пейка

“София Тех Парк” АД организира конкурс за изработването на идеен проект за пейка за почивка със зарядна станция за мобилни устройства за Научно-технологичния парк в София.

Предмет на конкурса: Идеен проект за иновативна пейка, която да бъде разположена на територията на Научно-технологичния парк в София. Пейката трябва да дава възможност за зареждане на електронни устройства, чрез енергия добита от алтернативни източници. Тя може да се разположи
както в затревените площи в парковата среда, така и на площадните пространства в близост до сградите в комплекса.

Награди:

Първа награда: Класираният на първо място участник ще получи награда в размер на 700 лв. и участие в изложбата със селектирани проекти от конкурса.

Втора награда: Класираният на второ място участник ще получи награда в размер на 300 лв. и участие в изложбата със селектирани проекти от
конкурса.

Трета награда: Класираният на трето място участник ще получи награда в размер на 300 лв. и участие в изложбата със селектирани проекти от
конкурса.

“София Тех Парк” АД си запазва правото да избере кои проекти да бъдат реализирани. На всяка реализирана пейка ще има ясна индикация за нейния автор.

Петчленно жури ще избере между 10 и 20 проекта за изложба със заглавие „Иновативна пейка“, която ще бъде показана при откриването на първия Научно-технологичен парк в София през есента на 2015г.

Кой може да участва:

В конкурса могат да участват всички български и чуждестранни граждани или техни творчески обединения.
Всеки кандидат може да представи до три конкурсни проекта. Представените проекти трябва да са изготвени единствено за целите на този конкурс.

Критериите за оценка:
– Оригиналност на проектното предложение
– Съответствие с техническите изисквания
– Функционалност и естетичност на предложението
– Съответствие с изискванията за цена за реализация

Цел на конкурса:

Изработените проекти целят да създадат притегателни кътове в комплекса, както за посетители, така и за работещите в него.
Проектните предложения за иновативна пейка трябва да съдържат следните характеристики:
– да осигуряват удобство при употреба на електронни устройства и комфорт при престой
– използваните материали и предложения от участника за дизайн на пейката да са в унисон с цялостния иновативен облик на комплекса
– да взимат предвид тенденциите в съвременния градски дизайн.

Технически изисквания:
– Електрическата енергия да се получава изцяло от слънчева енергия.
– Устройство, осигуряващо Wi-Fi интернет връзка.
– Локално осветление с LED лампи.
– Възможност за едновременно зарежане на повече от две електронни устройсва.

Подробни технически изисквания вижте на www.sofiatech.bg, в раздел „За нас“, секция „Събития“.

Съдържание на конкурсните проекти:
Графична част – архитектурни чертежи в подходящ мащаб (планове, разрези, изгледи и схеми), скици и визуализации;

Текстова част – до четири страници формат А4, включваща описание на идеята и до една страница формат A4 – финансова обосновка; Едно CD със запис на графичната и текстовата част в .pdf формат. Всеки кандидат има пълна свобода за представяне на идеята си, като няма изисквания за оформлението и съдържанието на графичната и текстовата част.

Организация на конкурса: Предаване на конкурсните проекти: Крайният срок за предаване на предложения е до 17:00 ч. на 15 юли 2015 г. Проектите се предават лично от кандидата или чрез упълномощено лице в деловодството на „София тех парк“ АД на адрес: ул. Тинтява 86, ет.3.
Предаването на конкурсни проекти може да стане и по пощата с обратна разписка или с куриер, като отново важи краен срок – до 17 часа на 15 юли
2015 г.

Жури- oчаквайте скоро повече информация.

Конкурсна документация: “София Тех Парк” АД предоставя пълен безплатен електронен достъп до документацията за участие в конкурса на интернет страницата на възложителя www.sofiatech.bg, в раздел „За нас“, секция „Събития“. Лице за контакт от администрацията на “София Тех Парк” АД за въпроси, разяснения и съдействие: Илия Големанов, телефон 0889 900 615, e-mail: i.golemanov@sofiatech.bg

За въпроси и отговори ни пишете на: peika@sofiatech.bg

Допълнителна информация е достъпна ТУК.