Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Изложба на проектите за концепция за изработване на ПУП за Парк „Борисова градина”

В изпълнение на програмата за Конкурс за устройствена концепция за изработване на ПУП за Парк „Борисова градина” Направление „Архитектура и градоустройство” на Столична община организира изложба на проектите за концепция, участвали в конкурса.

Проектите ще бъдат изложени от 18.07.2015 г. до 24.07.2015 г.в Централния дом на архитекта на ул. „Кракра” №11 в залата на 2-рия етаж

На 24.07.2015 г. (петък) от 16:00 ч. ще се проведе дискусия с представяне на премираните проекти и обсъждане на резултатите, с което конкурсът завършва.

Изложбата е със свободен вход и е отворена в работното време на ЦДА.