Сподели това чрез

Дати за заседанията на Комисията по регистър

СЛЕДВАЩИТЕ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИСТЪРА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА СЛЕДНИТЕ ДАТИ:

 

МЕСЕЦ ЮЛИ                      –        28.07.2015 Г.

МЕСЕЦ АВГУСТ               –          25.08.2015 Г.

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ      –          29.09.2015 Г.

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ         –          27.10.2015 Г.

МЕСЕЦ НОЕМВРИ           –          24.11.2015 Г.

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ         –          15.12.2015 Г.