Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Жилищна сграда със смесени функции

Сградата се намира в квартал зона Б5 на кръстовището на ул. „Опълченска“ и бул. „Александър Стамболийск“. Ж.к. Зона Б-5 е един от новите централни квартали в София, разположен в близост до площад „Руски паметник”. На юг граничи с кв. Красна поляна, на запад с кв. Разсадника, на север със Зона Б-18. През него преминават три големи пътни артерии – бул. „Ген. М. Д. Скобелев”, бул. „Александър Стамболийски” и бул. „Тодор Александров”, които свързват квартала с останалата част на столицата. Теренът граничи на север с бул. „Тодор Александров“, на запад с ул.“Опълченска“, на изток с ул.“Средна гора“, а на юг с бул. „Александър Стамболийски“.
Мястото е изключително комуникативно, както за автомобилен, така и за пешеходен и градски транспорт. В непосредствена близост е до Мол София – на югозапад.
В близост до имота се намират важни транспортни комуникации – спирки на градски транспорт и спирка на метро, трамвайни линии.
Разположението на сградата в терена зависи от отстоянията и  до съседните съществуващи сгради съгласно с действащи градоустройствени норми.
Основните подходи към сградата са решени от двете обслужващи улици – от запад – ул. „Опълченска“, и  от юг – бул. „Александър Стамболийски“.

            Архитектурен облик

Сградата е разположена по дългата си страна с изложение изток – запад, а по късата – север – юг.
Така обособеният жилищен обем е отдръпнат от източната имотна граница, с цел да се осигури достатъчно озеленено пространство, като в тази част сградата е решена терасовидно към вътрешния двор.
Архитектурата на сградата следва формата на терена. По дългата си страна е разделена е от три вертикални комуникации   на четири обема. Всеки един от обемите е с отделен вход за сградата. По късата страна се състои от един обем, намиращ се на калкан със съседната сграда. Избран е един по- изчистен вариант на фасадно третиране, за да може самата сграда да се възприеме с нейните обеми, игра на пространства и озеленени тераси. Фасадните решения са по-удребнени и детайлни откъм вътрешния  двор и по-окрупнени откъм ул. „Опълченска“ и бул. „Александър Стамболийски“, където високата скорост на преминаване покрай сградите позволява цялостното възприятие само на по-едромащабните такива. Това обединение съм постигнала чрез използване на т.нар. двойна фасада, която е спомагателен елемент при осигуряването на благоприятен микроклимат в сградата. От една страна се създава въздушна възглавница, която държи температурата в сградата в по-тесни граници, а от друга действа като щит пред цялата фасада, има шумо и звуко-защитна роля. Това е много важен момент в изграждането на сгради в подобна интензивна зона, подложена на акустично и въздушно замърсяване от висока степен.
Целта на проекта е въпреки централното разположение на сградата да се осигури спокойствие, подчинено на идеята за създаване на самостоятелен жилищен организъм, откъснат от хоаса и динамиката на градския живот, осигуряшащ зелено спокойствие и сигурност, а в същото време в непосредствена и удобна връзка с необходимото утилитарно обслужване.

Функционално решение

Формата на сградата е Г – образна, като архитектурната композиця следва функционалната структура.
Сградата е осем етажна във високата си част – по дългата страна, по – късата си страна е пет етажна, като покрива калкана на съседната сграда.
Функционално е разделена на обществена и жилищна част.
В структурно отношение това деление на функциите се изразява чрез пространственото им разделяне по вертикала – обществените функции са разположени на партерно ниво -кота + 0.00 и на първо ниво – кота  + 4.00 м. , останалите шест етажа са предвидени за жилища – от кота 8.00 до кота 23.00. Общите пространства са със свободен достъп, а жилищата и офисите с ограничен.
Достъпът до офисите е решен с два отделни  входа с охрана от запад от ул. „Опълченска“.
Жилищната група е с осигурени четири  входа с отделно помещение за охрана, три входа от запад – от ул. „Опълченска“  и един вход от юг – бул. „Александър Стамболийски“.
По – голямата част от жилищата са с изложение изток – запад, проектирани в четири типа – с една, две, три спални и мезонети, решени терасовидно в източното тяло.
Част от жилищата са с южно изложение от към бул. „Александър Стамболийски“.
Първото, третото и петото жилищно ниво са решени на галериен принцип с осигурени по – големи тераси от източната страна на сградата към вътрешния двор.
Паркирането е решено с подземен паркинг на две нива с двулентова рампа с наклон 10 % от западната страна на имота, от ул. „Опълченска“. Осигурени са 77 паркоместа.
Сградата се състои от две подземни нива, предназначени за  паркинги, магазини, кафе и офиси на партерният етаж, офиси и фитнес на първи етаж, шест жилищни етажа по дългата си страна от ул.“Опълченска“ и четири по късата от към бул. „Александър Стамболийски“.

 

В проектното решение са предвидени:

– Сутерен (– 2.80 , – 5.60) – подземен паркинг (35 бр. коли на ниво – 2,80, 42 бр. коли на   ниво – 5,60, общо 77 бр. коли), технически и складови помещения ( 30 бр. на ниво – 2,80, 31 бр. на ниво – 5,60)
– Партер  (0.00) – фоайета с охрана, магазини ( 3 бр. ), офиси, кафе
– 1 етаж (+ 4.00) – офиси, фитнес зала
– 2 етаж – 1-ви жилищен етаж (+ 8.00) – 14 апартамента (5 бр. с една спалня, 6 бр. с две спални, 3 бр. тип мезонет)
– 3 етаж – 2-ри жилищен етаж (+ 11.00) – 11 апартамента (5 бр. с една спалня, 6 бр. с две спални)
– 4 етаж – 3-ти жилищен етаж (+14.00) – 14 апартамента (5 бр. с една спалня, 6 бр. с две спални, 3 бр. тип мезонет)
– 5 етаж – 4-ти жилищен етаж (+17.00) – 10 апартамента (8 бр. с една спалня, 1 бр. с две спални, 1 бр. с три спални)
– 6 етаж – 5-ти жилищен етаж (+20.00) – 6 апартамента (1 бр. с една спалня, 3 бр. с две спални, 2 бр. с три спални)
– 7 етаж – 6-ти жилищен етаж (+23.00) –  6 апартамента (6 бр. с 1 спалня)

Жилищната част се състои общо от 61 апартамента – 30 апартамента с 1 спалня, 22 апартамента с 2 спални, 3 апартамента с 3 спални и 6 апартамента тип мезонет.

Градоустройствени показатели:

Площ на УПИ – 2460 кв.м
Застроена площ – 1606 кв.м
Разгъната застроена площ – 11041 кв.м
Кинт – 4
Плътност на застрояване – 65 %
Процент озеленяване  – 35 %

арх. Мария Чернева
Телефон: 0887641318
E-mail: maria.cherneva3@gmail.com
Университет: УАСГ
Специалност: Архитектура
Катедра: Жилищни сгради
Година на завършване: 2016
Дипломен ръководител: арх. Милена Нанова