Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Постоянна сграда за цирк, гр. Пловдив

Дипломен ръководител: арх. Евгений Рафаилов

Университет: УАСГ

Специалност: Архитектура

Катедра: Интериор и дизайн за архитектурата

Година на завършване: 2016

тел: 0887879382

Темата на проекта третира тип институция, каквато нямаме след като сградата на Софийския държавен цирк изгаря след пожар през 1983г. Темата е изключително актуална във време когато бъдещето на българското цирковото изкуство е под въпрос и в световен мащаб се води ожесточена полемика за присъствието на животните на сцената.  Избраният имот, който да помести новата сграда, се намира на бул. Освобождение, между ж.к. Тракия и парка Лаута, като едновременно съчетава комуникативна локация и паркова среда.

Целта на проекта е да се създаде не просто сграда, а цялостен комплекс за отдих и култура, който да привлича различни възрастови групи през раличните части на денонощието.

В обемно-пространствено отношение сградата е замислена като отделни обеми разположени дисперсно и обединени от спомагателни пространства. Буквалният архетип на цирковото шапито е интерпретиран от индиректни пространствени интерпретации на завесата и шатрата. Комплексът от сгради, алейната мрежа, паркингите и прилежащите атракции за съпътстващи събития и дейности на открито, предопределят формирането на живо и пулсиращо пространство, което със сигурност ще се превърне в притегателен център за посетителите. Функционалните връзки в структурата са исградени след проследяването им в дълбочина  и  са разработени секторите за репетиции, животни,  гостуващи артисти, атракции през антракта и обслужващи помещения. Функционалните зони са категорично разграничени в самостоятелни обеми. Решението да не се изявява залата е продиктувано от концепцията  за тайнствеността и магията на цирковото изкуство, за взаимодействието между загадъчност и споделяне.

Цирковата зала, състояща се от централна арена и радиални сектори за посетители е оразмерена  с оглед на провеждане на представления в духа на директна връзка между артистите и публиката. В днешни дни характерът на цирковите представления се променя и еволюира непрестанно и проектното решение се стреми да отговори адекватно на тези нови изисквания.

Конструкцията на сградата е смесена: монолитна, стоманобетонна, скелетна за функционалните ядра; и метална за междинните пространства. За фасадите са избрани панели от перфориран алуминий и стъкло.

Интериорната разработка включва най-значимите и атрактивни пространства в комплекса, а именно централната зала и фоайето. Пресъздава се среда, която да предразположи посетителя да се пренесе в един илюзорен свят на магия и забавление.