Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА, ДЕБАТИ И ИЗКУСТВА

СИТУАЦИОННО РЕШЕНИЕ

            Обектът се намира в град Бургас, в най-дискутирания и любим поземлен имот за бургазлии. Ситуиран е в центъра на града, на главната пешеходна улица, по протежението на която се намират Бургаския Свободен Университет и централната Ж.П. гара. Имотът се намира южно от сградата на Бургаския Съд ( бивш Бургаски Свободен Университет) и Хаджипетровата къща. Прикрепен е на западнатата си имотна граница към най-емблематичния площад за града – площад “Тройката“, който е част от главната пешеходна улица на града – ул. “Александровска“. На изток граничи с ул.”Славянска”, а от юг ул.”Сливница” го разделя от СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”. На кръстовището на тези две улици се намира площад “Баба Ганка“, който преди и малко след Освобождението е бил Централната Автобусна Гара за града. На него са посрещани Руските освободителни войски. За съжаление е изгубил своята цялост, тъй като разработваният имот е разкопан и заграден от години, поради строителството на ГУМ. Теренът има лек наклон  –  на изток ул.”Славянска” е с 3м по-висока от ул. „Александровска“ на запад.  Предвижда се автомобилен достъп с рампа към подземен паркинг от към ул.“Славянска“ и 3 инвалидни парко места по протежението на самата улица.

Главният пешеходен достъп се осигурява от две места – от към ул. “Александровска“ на кота ±0,00 и от към ул.“Славянска“ на кота +5,50. Входът за артисти и персонал е на северната фасада на кота ±0,00. Предвидени са още 3 евакуационни изхода на партерният етаж.

КОНЦЕПТУАЛНО РЕШЕНИЕ

            Разработваният имот е от изключително голямо значение за града. За него има предвиден проект за ГУМ от 1987г., но поради неразбирателство между собствениците му проектът е спрян от действие след разкопаването му. От там идва и името му сред бургазлии – „дупката“ или „жабарника“. Бургаската общественост силно милее за този имот и има всеобщо недоволство от моментното му положение. След направено статистическо проучване става ясно, че желанието на 47% от гласувалите е на мястото да се изгради парк-площад. 20% от гласувалите са на мнение,че на това място трябва да се построи сграда с обществена функция. 17%  са гласували за лятно кино, 10% са дали своя глас за  построяването на музей и само 7% смятат,че мястото е подходящо за изграждането на голям търговски център.

Коефицентът за интензивност за този поземлен имот е 5, което означава, че може да се построи сграда около 50 000 м2. След вече изпълненият проект за реновация на ул“Александровска“ и площад „Тройката“  се наблюдава  дефицит на зелени площи.

От всичко досега произхожда и моята идея – това е най-дискутираният имот в града и какво по-добро място би имало за център за култура, дебати и изкуства. Сграда, в която хората да се срещат, да обсъждат наболели въпроси,  да влизат в нея с желание за промяна в по-добро направление и да излизат доволни, уравновесени и щастливи от нея. Подходът към сградата от запад се извършва от две наклонени рампи, между две стени от видим бетон, виждайки през остъклената фасада главната амфитеатрална стълба, на която удобно са се настанили посетителите. Всеки от тях може да чете книга, като идеята е, че човек има нужда да се отдели от оживената градска среда, от цялата натоварваща шумотевица и да се потопи в по-интровертното пространство на културата и изкуствата. Сградата е широкоплощна, обърната е към площад „Тройката“ и развива парка по вертикала – наклоненият зелен покрив се интегрира към площадното пространство, придавайки нужното към околната среда. Този използваем покрив става едно прекрасно място за трибуна на лятно кино, което се прожектира върху преместваем екран на площада. Сградата е с изцяло обществена функция – съдържа в себе си зала за представления, 2 зали за лекции и дебати, зали за тренинги и семинари, зала с места под наем, библиотека, детски кът, зала за затворена експозиция и приятно пространство за свободна експозиция в общите части.

 

ФУНКЦИОНАЛНО ЗОНИРАНЕ

Застрояването в имота отговаря изцяло на ЗУТ.

На кота -6,60  е проектиран подземен паркинг, който чрез двупосочен път и рампа има връзка с кота -3,30. На този етаж са разположени 74 паркоместа,3 комуникационни ядра, технически и складови помещения.

На кота -3,30  е проектиран подземен паркинг, който чрез двупосочен път и рампа има връзка с кота +4,50, откъм ул.“Славянска“, където се намира и входът за рампата. На този етаж са разположени 72 паркоместа, 3 комуникационни ядра, технически и складови помещения.

На кота ±0,00  се намира главния вход от към ул.“Александровска“, към който се слиза с рампа, тъй като има денивелация от 1,50м. Слизането надолу позволява отделянето на личността от тълпата разхождаща се по главната улица и потапянето в света на културата и изкуството. Двете стени от видим бетон подпомагат това чувство на влизане в тунел, отделящ ги от шумотевицата.

На това ниво ни посреща входно атриумно пространство и амфитеатрална стълба към кота +5,50. Тази стълба е проектирана за комфортно поставяне на столове или възглавници, на които да четат и релаксират посетителите. В пространството под нея е ситуирано web кафе с маси пред него. На това ниво се намира входът към залата за представления, който се осъществява чрез два люка за влизане, гардероб и тоалетни към залата. На етажа се намират и входовете към другите 2 зали за лекции и дебати, които могат да се обединят в една зала при нeоходимост. На този етаж има и 4 зали за семинари и тренинги, една зала с места за работа под наем, 2 конферентни зали, детски кът и зала за експозиции, складови и технически помещения в най-ниската западна зона на сградата. От север се намира и входът за персонал и артисти, който посреща с входно фоайе, тоалетни, конферентна зала и коридор към гримьорните и стаите за подготовка на артистите.

На кота +5,50  се намира главният вход от към ул.“Славянска“, към който се качваме по пешеходен мост, под който е оформена приятна паркова среда. На това ниво се намира библиотеката с нейното книгохранилище, рафтове за книги и удобни места за сядане, видиотека, фонотека, компютърна зала, кафене. В зоната за персонала имаме кафене с удобни места за сядане, 2 офиса с 10 работни места,тоалетни, коридор към второто ниво на гримьорните и стаите за подготовка на артистите.

На кота +8,25  се намира второто ниво на книгохранилището

На кота +11,00  се намира третото ниво на книгохранилището, офисът на директора,кабинка за оператор и озвучител за представленията, 3 офиса с 18 работни места и тоалетни.

 

 

Дипломен ръководител – доц. Пламен Нанов
Специалност Архитектура в УАСГ – 2016г
tel:      0898592210