Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

„Експо Център – Варна“ в зоната на пристанище „Варна Изток“

Описание на концепция

Дипломната разработка представя идеен архитектуран проект за „Експо Център – Варна“ в зоната на пристанище „Варна Изток“, предвидена за отваряне към града с нови обществено-обслужващи функции. В допълнение е разработена и градоустройсвена концепция, предлагаща решение за усвояването на територията на порта.

Експо центърът съдържа следните основни функционални групи:

  • Основна зала за експозиции с площ 4000 кв.м.
  • Спомагателни зали за експозиции, изложби и презентации
  • Търговски обекти (ресторант, кафе-бар)
  • Помещения за офис и администрация
  • Главно фоайе
  • Коридори и вертикални връзки
  • Санитарни, технически и складови помещения
  • Паркинг за автомобили

Сградата е със съвременна визия и правилно проведени функционални връзки между отделните обекти. Търсена е възможност за вариативност при експлоатацията на експозиционните площи, чрез възможност за частично използване на залите при преграждане. Осигурени са достъп за инвалиди, евакуационни изходи, благоприятно ситуиране и ориентация, разположение на главния вход откъм основния човекопоток, самостоятелен достъп до заведението за хранене, площадни пространства с възможност за провеждане на събития извън сградата.

арх. Марио Дойчинов

Дипломен ръководител: арх. Христо Топчиев

Специалност: Архитектура

Университет: ВСУ „Черноризец Храбър“

Година на завършване: 2016

Телефон: 0879 137 115

E-mail: mario.doychinov@gmail.com