Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Книга за новата програма „Архитектурна теория и критика“

На 7 юли от 18ч. кабинет 211 на корпус А ще бъде представена новопубликуваната книга на английски език „Архитектурна теория и критика“.
Книгата информира за новата магистърската програма на УАСГ „Архитектурна теория и критика“, стартирала през 2014г. Първият випуск магистри се дипломира през зимата на 2016г.

„Архитектурна теория и критика“ цели изграждане на критичен поглед върху развитието на съвременната архитектура и градско развитие на базата на мултидисциплинарни знания по история и теория на архитектурата и градското развитие, хуманитарни науки, опознаване на разностранни методологии на проектиране

Доц. д-р арх. Георгий Станишев e програмен ръководител на магистърската програма „Архитектурна теория и критика“.
Доц. д-р арх. Милена Металкова ръководи европейския проeкт, по който със средства по ОП „Човешки ресурси“ през 2013 г. са създадени двете магистърски програми на английски език – „Архитектурна теория и критика“ (АТК) и „Съвременни архитектурни технологии“ (САТ).
За повече информация посетете archimasters.uacg.bg

zx620_2787177