Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Център за сценични изкуства гр. София

В днешно време в почти всички световни столици се изградиха големи, впечатляващи с архитектурата и размерите си сгради за култура – Центрове за сценични изкуства. Те приютяват под своя покрив различни спектакли – оперни представления, театрални постановки, танцови изпълнения, симфонични концерти. Вече се усеща необходимостта от изграждане на подобна сграда – с достатъчен капацитет и естествена акустика, и в българската столица – гр.София:

„Темата за нова концертна зала в София е изключително актуална особено в светлината на кандидатурата на София за Европейска столица на културата през 2019 г.“ – статия от БНР, 27.05.2014г.;

„Родни музиканти искат нова концертна зала в София“- заглавие от онлайн вестник „Шум“;

„За нова концертна зала с по-голям капацитет и самостоятелен мениджмънт настояват музикантите у нас.“ – репортаж на БНТ.

Теренът, върху който се предвижда изграждането на новия център за сценични изкуства, се намира в гр.София, на бул. Никола Вапцаров. В настоящия момент на това място е разположен атракционният увеселителен парк „Софияленд“, който от приблизително десет години не изпълнява функциите си. Добрата транспортна обезпеченост, близостта на имота до центъра и най-вече – непосредствената му връзка с Ловния парк, го правят атрактивно място за бъдещо строителство. За софиянци, а вероятно и за всички българи, мястото е знаково, т.к. бившият луна парк беше една от най-големите атракции на столицата и първото подобно съоръжение в страната. Това дава смисъл на опита за намиране на нова функция за това изоставено място, която да му придаде стойност и отново да го превърне в една от наистина значимите забележителности на града. Красивите гледки, които се разкриват от бул.Никола Вапцаров към планина Витоша, също са важна характеристика на избрания имот. Наличието на големи, свободни от застрояване пространства дава възможност и за добро визуално възприемане на бъдещата сграда. Мястото е леснодостъпно от центъра на града и е с достатъчно голяма площ (34,86дка), за да осигури възможност за разполагането на площадни и паркови пространства около сградата.

Сградата е решена с две основни функционални зони, организирани около двете зали – концертна за симфоничен оркестър и оперно-театрална. Към тях са предвидени просторни фоайета, разположени в едно общо, „открито“ (защото минава през всички нива) междинно пространство. То започва от партера на сградата, където при влизането си посетителят попада на едно живописно място с магазини, изложбени площи и други атракции. Основният акцент във функционалното решение е именно тази „скрита улица“ на партера, която свързва и булеварда с парка. По нея се организират различни спектакли и малки представления от типа „One man show“ и др.п., има индивидуални танцьори, които показват уменията си, възползвайки се от наличието на голяма публика за концертите, има жонгльори и много, много други атракции, които превръщат това пространство в сърцето на сградата. Над него има въздух през всички етажи, който се прекъсва от отделни пасарелки, свързващи фоайетата на двете зали.

Концертната зала е решена с централно разположена сцена. Зад нея има няколко реда зрители, а зад тях, в най-високата част, е разположен концертният орган с 4 мануала. Театралната зала е решена традиционно, с основна, задна и две странични сцени, като размерите им са подходящи както за театрални, така и за оперни представления. И в двете зали са предвидени мерки за осигуряване на гъвкавост на акустичните параметри в зависимост от конкретните изисквания за всеки спектакъл.

Необходимостта от разполагане на висока кула над театралната сцена за движение на декори и техническо обслужване по време на спектаклите е едно от предизвикателствата в такъв тип проекти – както за функционалното, така и за обемното решение. В този проект това е преодоляно чрез разполагане на панорамен ресторант на две нива с изглед към града от северната страна на кулата. Той има самостоятелни входове на партера за посетители и зареждане с директна връзка към последния и предполедния етаж, на които е разположен.

От южната страна на кулата, на последния етаж, е разположен панорамен бар с изглед към Ловния парк и планина Витоша.

В неосветената част от източната страна на кулата е разположена галерия с атрактивен обем, която приютява различни изложби. По ниските нива около кулата са разположени обслужващите помещения за артисти – гримьорни, съблекални, репетиционни, кабинети за режисъори, театър-майстори, осветители, озвучители, дизайнери на костюми и др.

Предвиден е и малък учебен център за музика и танци, който има самостоятелен вход на нивото на партерния етаж.

Паркирането е решено на две подземни нива в сутерена на сградата.

Обемът на сградата произтича от сложната и функция. Тя е „обвита“ във форма, изобразяваща застинал във времето танц, или по-точно – усещането за танц, за движение, за грация, въплътено в статичната архитектура.

УАСГ

Катедра „Технология на архитектурата“

Дипломен ръководител: ас.арх. Десислава Косева

арх.Цветелина Русева

cveti.ruseva@abv.bg