Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Първа награда в конкурса „УЧИЛИЩА НА БЪДЕЩЕТО“ на Академия Градът и Фондация «Америка за България»

CTRL+Y

you take control

Къде ?

Проектът ни е за новия център по природни науки и предприемачество в 1во  ОУ “Никола Вапцаров” в град Берковица. Това е един от 23-те победители в конкурса на фондация „Америка за България“ за финансиране на обновяване на училищната среда.

Защо това училище ?

Избрахме точно това училище, защото ни привлякоха детските рисунки на учениците, които в ролята си на най-знаещи дизайнери сами измислят и онагледяват от какво пространство имат нужда. Още по-важно: оценихме нагласата на учителите и директорката, които са подпомогнали процеса в тази посока, насърчавайки учениците да са творците на бъдещия център.

Този светоглед напълно съвпада с метода на работа на нашия екип, а именно – дизайн мисленето, още известно като human-centered design; то поставя бъдещия потребител на проекта в центъра на процеса, като неговите нужди са с превес и водят архитектите и насочват креативната им енергия в „работещи“ решения. Емпатията и връзката с нуждите на хората, за които се изготвя проектът, са водещи в нашия проект (подробно описание на процеса и подхода ни е на графиката вляво).

В допълнение, направи ни впечатление, че в презентацията на училището няма съществуващ разработен архитектурен проект, нито визуализации, за разлика от повечето други победители; затова счетохме, че нашите умения ще бъдат максимално полезни точно в такъв случай.

Заданието

Според изготвеното от училището задание, новият център е разделен в 4 основни зони: Експериментариум с лабораторен остров и маса за събрания, Преходна зона с животни и растения, Многофункционален кабинет за предприемачество и обучения, и Зона за отдих в коридора обединяващ предните три зони. Зоните са отделени помежду си от съществуващите стени на помещенията.

1_zadanie

Нашата идея: Ctrl+Y

Концепцията ни на ниво функционално зониране преплита 4те зони, създавайки повече възможности за взаимодействие между тях. Търсим гъвкавост на новото пространство, отдавайки контрола върху него на децата и учителитe; oт тук следва и „Ctrl+Y“, което е обичайната кратка команда за „Redo“, или „преправи“-действие, което дава контрол на ползвателя върху съдържанието, дори когато става въпрос за нанасяне на промяна върху промяната.

Преградните стени се премахват, като остава стъклена нагъваща се преграда между лабораторията и кабинетната част. Преходната зона между тях се „претопява“ , а животните и растенията стават част от многофункционалната стена тип „пчелна пита“, давайки възможност да бъдат наблюдавани и от зоната за отдих. „Пчелната пита“ има различни проявления: модули за съхранение на сгъваемото обзавеждане,  за съхранение на таблети и учебни пособия, както и стъклени, позволяващи визуална комуникация между „вън и вътре“.

2_proekt

РЕЖИМИ НА ПОЛЗВАНЕ

Подвижната преградна стена в съчетание с модулни сгъваеми мебели, стафиращи се в дебелината на стената позволяват учителите и учениците да моделират учебната среда според нуждите си. Оформят се различни режими на ползване: „екипна работа“, „събрание“, „индивидуална работа“, „изложба/парти“.

3.1_ekipna rabota 3.2_indiwidualna rabota 3.3_izlojba 3.4_sybranie

Пространства

материали, функция

Материалите, цветовете, както и формата на питите са вдъхновени от тези вече използвани в главното фоайе на училището: така подсигуряваме продължение на дизайна и еднородност на пространството. В същото време добавяме допълнителна функционалност в новата дебелина на стената и я използваме за съхранение на материали, мебели както и за наблюдение на животните (папагали, хамстери, гущери, рибки) и растения. И в двата случая отворите са и прозрачни, така че освен за наблюдение на животните, служат и за визуален контакт между пространствата.

АВТОРИ:

арх. Виолетка Славова

Politecnico di Milano

e-mail: violetkaslavova@gmail.com

арх. Мария Стайнова

УАСГ

e-mail: m.staynova@gmail.com