Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Мораториум върху строителството в контактните зони на парковете в София до ревизирането на ОУП

Становище на ИК „София – зелена столица“ относно строителните дейности в парк „Въртопо“и парковете на София
София, 04.08.2015 г. – Инициативен комитет „София – зелена столица“ призовава за въвеждането на незабавен мораториум върху всички видове строителни дейности в контактните зони на предвидените територии за паркове по действащия Общ устройствен план на гр. София до ревизирането и приемането на новия Общ устройствен план на града.
През последните седмици в парк „Въртопо“ в София, между кварталите Мусагеница и Младост, се наблюдава изсичане на дървета във връзка с предстояща реализация на проект на частен инвеститор. Сечта стана повод за активно гражданско недоволство. Според сега действащия ОУП от 2009 г., зоната, в която ще се реализира инвестиционното намерение, е предвидена за озеленяване с до 30% застрояване; пак според ОУП, голяма част от парк ‘Въртопо“ е предвидена за застрояване, включително с жилищни сгради.
Считаме, че действащия Общ устройствен план на гр. София не защитава достатъчно обществения интерес по отношение на запазване и развитие на зелената система в града. Според този план, границите на парковете са разпокъсани и се позволява строителство със значителни параметри на застрояване на голяма част от площта им. По този начин значителни територии се откъсват завинаги от парковете, нарушават се достъпът и обвързаността на парковете с околните жилищни територии, а градските паркове престават да действат като обща система.
Не е приемливо един европейски град, при това претендент за бъдеща Европейска зелена столица, да отнема терени от зелени територии и паркове, за да ги превръща в жилищни зони. Необходимо е пълно преразглеждане на сега действащия Общ устройствен план и съответните подробни устройствени планове, регулиращи териториите, принадлежащи на паркови зони в града. Трябва да се намалят значително параметрите на застрояването, да се въведат подробни специфични правила и норми за застояването във всеки парк и в контактната му зона, да се гарантира достъпа до парковете през имотите в които е позволено застрояване.
Дотогава обаче най-доброто решение в полза на обществения интерес е налагането на пълен мораториум върху всички видове строителни дейности в парковете на София и в контактните им зони.
Източник на информация: ГРУПА ГРАД