Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

КАБ събира предложения за изменения и допълнения на ЗУТ

Уважаеми колеги,

На 17.08.2016г. се проведе заседание на работната група към МРРБ за изменения и допълнения на ЗУТ. На тази среща се постави срок – 24 август 2016г. за представяне на предложения от страна на КАБ, КИИП, САБ и останалите организации. Предвиждат се ежеседмични заседания на РГ в МРРБ. До края на септември новите текстове трябва да бъдат внесени в МС.
Основен акцент на това изменение е намаляване на административната тежест за възложителите и облекчаване реализациите на инвестиционните инициативи. В тази връзка коментирахме нова категоризация на обектите (3 до 4 категории) и силно редуциран обем на изискващата се проектна документация за по-ниските категории.
Коментираха се проблеми с експлоатационните дружества и се очаква да предложим облекчаване на процедурите и в тази посока.
Поставихме въпроса за отпадане на НСН в проектирането и евентуално регистрационен режим на РС за най-иските категории. Относно отпадане на НСН в проектирането има разбиране от МРРБ, относно регистрационния режим по-скоро не. Ролята на водещият проектант и регистрационния режим на РС, всъщност е основната точка, по която няма консенсус между самите архитекти. Добре би било да се изготви анализ силни/ слаби страни на подобно предложение.
Моля колегите от цялата страна да изпращат писмени становища и предложеня за изменение на ЗУТ в срок до 14 часа, вторник 23 август 2016г., на p.bakalova@kab.bg (до арх. Петкана Бакалова) и на avangard_banov@mail.bg (до арх. Банко Банов, ръководител на постоянна РГ по ЗУТ към КАБ). Ще имаме ангажимента да обобщим направените предложения и да ги представим в МРРБ. Предложения могат да бъдат изпращани и по-късно, но ще бъде по-трудно да станат част от програмата ни. Молбата е да съсредоточите своите идеи върху категориите обекти и необходимата проектна документация за всяка от тях.

арх. Петкана Бакалова