Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

BUILDING INNOVATION FORUM 2016

BUILDING INNOVATION FORUM 2016, който ще се проведе на 29 септември в Sofia Event Center, ще направи преглед на пет актуални сградни сегмента,
в които се наблюдава инвестиционна и строителна активност. Водещи професионалисти свързани с мащабните инвестиционни проекти в сектора ще
споделят тенденции при планирането, финансирането, проектирането, строителството и управлението на спортните съоръжения, училищата, болниците и хотелите и предизвикателствата при реконструкцията на търговски сгради.

Фокус на програмата:

• Реконструкции и модернизации на ТЪРГОВСКИ СГРАДИ

• Инвестиции, проектиране и строителство на БОЛНИЦИ

• Инвестиции и строителство на ГРАДСКИ И ВАКАНЦИОННИ ХОТЕЛИ

• Инвестиции, строителство и управление на СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

• Създаване на модерни и устойчиви УЧИЛИЩА

10:00– 11:20 ч.  Панел 1 Реконструкции и модернизации на ТЪРГОВСКИ СГРАДИ
– Тенденции в проектирането и редизайна на съвременни търговски центрове
– Интериорни решения за по-атрактивни търговски зони. Придаване на дългосрочна стойност на актива чрез използване на качествени материали

Участници:
Арх. Илиан Илиев, управител, Планинг
Арх. Иво Пантелеев, управител, А.Д.А
Арх. Гергана Милушева, основател, Cityscape
Инж. Александър Стоянов, ръководител направление Сградни технологии, Siemens България
Марек Паранич, регионален директор, ES-SYSTEM
Модератор: Арх. Милена Нанова, управител, 17.5 студио – M

11:20 – 12:30  Панел 2 Инвестиции, строителство и управление на СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
-Актуални проекти 2016 – концепции, финансиране, реализации, управление
-Съвременни модели за проектиране и изграждане на спортна инфраструктура
-Създаване на функционални, комфортни, безопасни и енергийно-ефективни спортни съоръжения чрез прилагане на интелигентни сградни решения и системи.

Участници:
Арх. Алис Мъгърдичян, мениджър инвестиции, Регионален фонд за градско развитие
Арх. Ивайло Петков, управител, 10 Архитекти
Доц. д-р арх. Валери Иванов, управител, АТЕК-ВД
Арх. Калоян Колев, АТЕК-ВД
Стефан Августинов, управител, Sport Lab
Модератор: Камен Кръстев, ГРАДЪТ Медиа Груп

12:30 – 13:30  Обяд

13:30 – 14:30  Панел 3 Инвестиции, проектиране и строителство на БОЛНИЦИ
-Актуални проекти 2016 – концепции, проекти, реализации
-Как да постигнем баланс между желания архитектурен облик и строгите нормативни изисквания свързани с проектирането и реализацията на лечебни заведения. Специфични изисквания и стандарти при подбора на материали и системи

Участници:
инж. Валентин Чавдарски, управител, Ри–Соф ООД
Арх. Илия Еврев, ПроAрх
Aрх. София Мичева, 10 Архитекти
Павел Мариников, специалист „Бизнес развитие“, Веолия Енерджи Сълюшънс
Инж. Дизайнер Божана Йорданова, Експерт развитие дизайнерска програма, Идеал Стандарт-Видима АД
Арх. Александър Бояджиев, Експерт развитие дизайнерска програма, Идеал Стандарт-Видима АД
Модератор: Николай Тодоров, ГРАДЪТ Медиа Груп

14:30 – 15:30  Панел 4 Инвестиции и строителство на ГРАДСКИ и ВАКАНЦИОННИ ХОТЕЛИ
– Актуални проекти 2016
– Предизвикателства при проектирането на градски и ваканционни хотели. Системи и решения за модерни хотелски сгради – тенденции и иновации

Участници:
Арх. Николай Симеонов
, управител, Вамос
Арх. Борислав Богданов, управител, Амфион
Арх. Николай Пърпов, управител, A и М Консулт
Арх. Андрей Велинов, управител, VISTA POINT
Калоян Тодоров, управляващ партньор, Syntegra Partners
Инж. Димитър Манков, специалист „Продукти и приложения“ – направление „Сградни системи“, Schneider Electric – България
Модератор:

15:30 – 15:45  Кафе пауза

15:45 – 17:00  Панел 5  Създаване на модерни и устойчиви УЧИЛИЩА
-Актуални проекти 2016 – концепции, финансиране, реализации, управление.
-Важните аспекти при проектирането на модерна образователна инфраструктура. Най-подходящите сградни решения и системи за съвременни училища.

Участници:
Атанас Гаров, управляващ партньор, Garitage Investment Management
Арх. Илиан Илиев, управител, Планинг
Арх. Калин Диков, управител, Елит Студио
Арх. Галина Стоянова-Моллова, Елит Студио
Арх. Николай Трайков, мениджър проектиране и строителство, и инвеститорски контрол, Фондация „Америка за България”
Арх. Димчо Тилев, управител, Тилев Архитекти
Арх. Николай Няголов, председател на УС, Фондация за християнска архитектура и изкуство „Никола Фичев – Захарий Зограф”
Модератор: Тодор Тодоров, фасилити мениджър, Англо-американско училище

 

Всички членове на КАБ РК София Област и РК София град имат право на безплатен достъп до събитието, но е необходима предавителна регистрация на е-поща: events(at)thecitymedia.bg

ГРАДЪТ МЕДИА ГРУП

тел.: 02/958 88 33, 850 47 10
факс: 02/958 85 58