Mагистърската програма „Енергийна ефективност в строителството“

Университетът по архитектура, строителство и геодезия удължи срока за прием на кандидати за магистърската програма „Енергийна ефективност в строителството“ до 30 септември 2016 г.

Програмата трябва да отговори на нарастващото търсене за професионални знания и умения в областта на техниките за енергийна ефективност в сградите, изолациите и материалите за изграждане на енергийно ефективни сгради, интегрирането на възобновяеми енергийни източници, ресурсната ефективност, пасивните сгради и обновленията на съществуващи сгради с цел подобряване на енергийните им характеристики.

Обучението включва и курс по проектиране на пасивни сгради с опция за сертифициране на участниците в курса от Passivhaus Institut, Darmstadt, Germany.

Изучавани учебни дисциплини:
Топлоизолационни материали и системи;
Енергийно одитиране;
Зелени покриви и фасади;
Пасивни сгради;
Енергийни модели в строителството;
Фасаден инженеринг;
Пасивни и активни слънчеви системи;
Възобновяеми енергийни източници;
Икономически и практически аспекти…
и др.

Кандидатите за тази магистърска програма трябва да имат завършен пълен курс на обучение по специалностите „Архитектура” или „Строително инженерство” от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия”, и да притежават образователнате степени „магистър” или „бакалавър”. Приемат се и кандидати от област „Технически науки”, като в зависимост от конкретния случай кандидатът ще има съответните свободно-избираеми дисциплини за придобиване на необходимите общи познания в областта на строителството или или ще бъде насочен към един предварителен семестър.


Кратка информация за магистърската програма може да намерите в бр. 241 на Информационния бюлетин на КАБ:
http://www.kab.bg/information/Broi_241_1.pdf

Повече информация за магистърската програма, както и за сроковете за кандидатстване и записване може да намерите на интернет адрес:
http://eec.uacg.bg/

При други въпроси относно магистърскатата програма може да се свържете с:

гл. ас. д-р арх. Стоянка Иванова – тел. 089 9966332
Отговорник за магистърската програма