Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Трета сесия на ОС на КАБ отново не прие измененията за Устав

Третата сесия на Общото събрание на КАБ заседава на 5 ноември в аула „Максима“ на УАСГ и след многочасови дебати, отново не стигна до консенсус и не прие новото предложение за изменение на Устава на КАБ. Липсваше и необходимия кворум от 2/3 от регистриралите се още на първата сесия във Варна делегати, така че лигитимно да могат да се гласуват решения по предложените изменения. Взетото решение е в четиринадесет дневен срок да се сформира нова комисия, която да се занимава с изготвянето на промените по Устава.