Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Kонкурс за обемно-устройствено архитектурно решение – гр. Ботевград

С настоящото Ви уведомяваме, че с решение №ОП-6/04.10.2016г. на кмета на
община Ботевград е открит конкурс за обемно-устройствено архитектурно
решение за оформяне на публични пространства и идеен проект за хотел и
тренировъчна зала към Многофункционална спортна зала “Арена Ботевград”
гр. Ботевград.
Срокът за получаване на проекти е: 28.11.2016 г.
Допълнителна информация може да бъде получена от профила на купувача на
община Ботевград: https://goo.gl/xQnN8a
Приложение: обявление за кокурс за проект.