Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

КАБ успешно обжалва обществена поръчка и спря процедурата

Уважаеми колеги, честита първа сериозна победа на КАБ по ЗОП!

След жалба на КАБ в КЗК срещу обществена поръчка без заплащане на проектирането до построяването на обекта, Община Сунгурларе се отказа от нея и я прекрати сама. Това е много важен прецедент, който доказа, че КАБ може успешно да обжалва поръчки без да е участник в тях и ще послужи като пример при следващи случаи.

Поздравления за арх. Петкана Бакалова и нейния екип. Благодарности на РК София Област и РК Пловдив за целевото финансиране на тази важна дейност.

Данни по преписката:

Обществена поръчка № 00047-2016-0007 „Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на общинска образователна инфраструктура на територията на Община Сунгурларе.“ Възложител: Община Сунгурларе.

КАБ оспори в КЗК решението за откриване на процедурата, като внесе жалба с вх. № ВХР 1462/27.07.2016 г. На 03.08.2016 г. КЗК образува производство № КЗК/491/2016 по депозираната от КАБ жалба, с което легитимира правото на Камарата да оспорва решения на възложител в случаите, когато се засягат или могат да бъдат засегнати законни интереси на членовете. Това е прецедент.

На 06.10.2016г. трябваше да се проведе заседание на КЗК, но на 30.09.2016 г. в КЗК постъпи Решение № 20/21.09.2016 г. на зам.-кмета на община Сунгурларе за прекратяване на процедурата.

 

Арх. Борислав Игнатов,

Председател на УС на КАБ