Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Застраховка „Професионална отговорност“ с 20 % отстъпка за членовете на КАБ

Членовете на Камарата на архитектите в България могат да сключат задължителна застраховка „Професионална отговорност“ с 20 % отстъпка чрез Инстрейд Застрахователен брокер. Преференциалните условия бяха договорени от Инстрейд и КАБ в края на октомври и включват отстъпки и за още няколко вида застраховки.

Застраховка „Професионална отговорност“ е задължителна съгласно чл. 171 ал.1 от Закона за устройство на територията за лицата, участващи в строителството и инвестиционното проектиране. Тя покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. По силата на сключения договор, задължителната застраховка „Професионална отговорност“ се предлага с отстъпка от 20 % за членовете на КАБ.

Доброволната застраховка „Професионална отговорност“ за конкретен обект, по чл. 173 от ЗУТ, също се предлага при преференциални условия – лимит до 20 млн. лв и до 15 % отстъпка от премията.

Членовете на КАБ, сключили задължителна застраховка „Професионална отговорност“ могат да се възползват и от отстъпки за имуществени и автомобилни застраховки – до 20 % за застраховка Имущество и до 5 % отстъпка за застраховка Каско.

Партньорството с Инстрейд Застрахователен брокер предоставя на членовете на КАБ редица привилегии и удобства при сключване на застраховка. Брокерът осигурява консултация и съдействие за избора на най-подходящ продукт, за сключването на застраховката, както и при настъпило застрахователно събитие. Инстрейд Застрахователен брокер се грижи и за напомнянето за изтичащи полици или предстоящи плащания.

Ако имате въпроси или при застрахователно събитие, свържете се с Инстрейд Застрахователен брокер:

Емануела Янкова emanuella@instrade.bg, тел.029717777, 029577777, 0885233868

Анелия Иванова ani@instrade.bg, тел.029717777,029577777, 0884542254.

 

www.instrade.bg