Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Удостоверения за проектантска правоспособност за 2017г.

Уважаеми колеги,
Удостоверенията за 2017г. са готови и могат да бъдат получени в офиса на колегията всеки понеделник, вторник и сряда от 10 до 18ч. Ако желаете, можете да получите и сканирано своето удостоверение на посочен от Вас имейл.

Напомняме Ви, че съгласно решение на XIII ОС на КАБ, крайният срок за заплащане на членски внос и такси за правоспособност за 2017г. е до  20 декември 2016г.

Напомняме че общата дължима сума за всеки член е:
 240 лв.  за пълна проектантска правоспособност

или

– 180 лв. за ограничена проектантска правоспособност.

При заплащане на членски внос след крайния срок (20/12/2016) ще се събират възстановителни вноски от 68 лв (18лв. за разглеждане на документи + 50лв. такса за възстановяване).

Ако платите само вноска за членство в размер на 84 лв. ще трябва да върнете печата си за съхранение в офиса на РК София Област. При последвала необходимост от придобиване на правоспособност през 2017г. е необходимо да заплатите 156лв. за ППП или 96лв. за ОПП, независимо от датата на плащане.

Препоръчваме Ви да направите плащането с банков превод по сметката на колегията като в основание запишете трите си имена и регистрационния си номер в КАБ. Сметката на РК София Област е:

Уни Кредит Булбанк

BIC: UNCR BG SF
IBAN: BG48 UNCR 7000 152068 2950

Готови бланки за плащанията можете да разпечатате и от сайта на КАБ:
Годишна вноска за членство и годишна вноска за проектантска правоспособност / ППП / – образец 3
Годишна вноска за членство и годишна вноска за проектантска правоспособност / ОПП / – образец 3a
Годишна вноска за членство – образец 3б