Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Покана за обществено обсъждане на предложение за насоки за съставяне на дългосрочна визия за София

Каним Ви на обществено обсъждане на предложение за насоки за съставяне на дългосрочна визия за София и крайградските територии.
Събитието ще се състои на 31.01.2017г. от 18.00 часа, в партньорство с Червената къща в „Червена зала“.
Предложението за методическите насоки е изготвено през януари от координационен екип към направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична Община. В екипа участват: Ангел Георгиев – софтуерен специалист; Божидар Иванов – социолог; Любо Георгиев – архитект; Магдалена Кирчева – урбанист и Христо Харлов – архитект.
Работата, която екипът извършва по подготовката на съставяне на Визия за София е видима онлайн (линк: https://drive.google.com/drive/folders/0B-sg9BMWQIptazIyaS02bXVUZlk?usp=sharing). Предложението за насоки също е достъпно онлайн (линк: https://docs.google.com/document/d/1c9aRpDwUJC86XsIiUG5ly9tJ9ngFdzpJOqsMh88idO0/edit?usp=sharing), като координационният екип Ви кани да коментирате директно в самата онлайн версията на документа. Приложили сме и пдф извадка, в случай, че това е това ще Ви улесни. Молим, имайте предвид, че до датата на общественото обсъждане е вероятно екипът да продължи да нанася детайли в документа.
Координационният екип изготви предложението за насоки след поредица от публични срещи, на които граждански организации, експерти, администрация и бизнес споделиха мнение за това какви са възможностите за развитие на София, но и очертаха проблемите, чието разрешаване е необходимо да се търси. Екипът също така събра и синтезира редица съществуващи документи, които касаят управлението и планирането на града. Разгледани бяха и начините, по които други градове са съставили своите визии. Предложения за това какво да включва и как да бъде изградена Визията, бяха получени и по електронната поща. Беше направен и мониторинг на онлайн дискусиите, които протичат в този момент по темата за градското пространство, както и бе проведена публична онлайн анкета.
Предложението за насоки описва начина, по който да бъде съставена Визия за София. То включва определение за визия, дефинира времевия и пространствен обхват, както и съдържа темите, които да бъдат засегнати във Визията. Основната част от документа се концентрира върху стъпките и принципите, които трябва да бъдат следвани, за да бъде съставена Визията, и завършва с описание на ефекта от нея. Включен е и списък на хората, които са допринесли с мнението си в процеса на съставяне на насоките.
Изграждането на Визията ще е успешен процес само, когато той включва както широк кръг от специалисти от разнообразни области, така и граждани, които заедно да определят приоритетите за развитие на града. Координацията и сътрудничеството между структурите на администрацията и общуването им с експерти, неправителствени организации и отделни граждани е ключово за създаването на работеща и споделена концепция.
Повече информация за проекта, можете да откриете на ФБ страница: https://www.facebook.com/pg/ViziaZaSofia.