Новият ЗИД на ЗУТ вече е обнародван в Държавен вестник, бр. 13 от 07.01.2017г.

От днес официално влизат в сила новите изменения в Закона за устройство на територията.

Подробно с тях можете да се запознаете на следния линк в държавен вестник: ЛИНК