Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Делегати на РК София Област за Общото събрание на КАБ

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК СОФИЯ ОБЛАСТ към КАБ – 28.02.2017 г.
ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ – 7.04-8.04.2017 Г.
ДЕЛЕГАТИ – ИЗБОР
1 Анастас Атанасов Узунов 17 Иво Дечев Недялков
2 Ангел Валериев Захариев 18 Иглика Василева Недялкова
3 Александър Симеонов Кирев 19 Илия Петков Еврев
4 Атанас Тодоров Тосев 20 Константин Недков Пеев
5 Ваня Чавдарова Гергова 21 Мариета Григорова-Ненова
6 Васил Юлиев Точев 22 Марин Пасков Бакалов
7 Галин Павлов Василев 23 Мая Димитрова Йовчева-Гетова
8 Гани Стоянов Ганев 24 Милена Кръстева Колева
9 Георги Димитров Савов 25 Мирослав Спиридонов Кръстев
10 Гергана Григорова Белева 26 Петко Начев Симеонов
11 Десислава Цв. Димитрова-Маринова 27 Пламен Тодоров Братков
12 Десислава Георгиева Василева 28 Радомира Методиева Дамянова
13 Живко Митев Велев 29 Тереза Руменова  Колева
14 Замфир Аспарухов Хаджийски 30 Христо Пенчев Пенчев
15 Ивайло Славчев Иванов 31 Янка Теофилова Сачкова
16 Ивайло Тодоров Петков 32 Юлиян Димитров Македонски
РЕЗЕРВИ
1 Диана Петрова Хасъмова 6 Мариела Георгиева Андреевска
2 Дора Костадинова Маринова 7 Радомир Танков Серафимов
3 Елена Душкова Опърлакова 8 Михаела Ангелинова Ангелова
4 Емил Стефанов Драганов 9 Радослав Иванов Рашев
5 Жана Стоянова Стойчева 10 Павлин Илиев Иванов
ДЕЛЕГАТИ ПО ПРАВО
Маргарита Александрова Козовска
Борислав Георгиев Владимиров
Ваня Евтимова Серафимова