Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

ПЪТНИЧЕСКИ ТЕРМИНАЛ НА ЛЕТИЩЕ ВАРНА

АНАЛИЗ НА ПРЕДПОСТАВКИТЕ
В следващите 5 години град Варна ще претърпи огромна промяна в урбанистичното си развитие. Тази промяна ще бъде продиктувана от развитието на пристанищния терминал, който от своя страна ще привлече огромно движение на стоки и хора, развитие на града в сферата на строителство и естествено транспортното развитие.
Интермодалния терминал Варна е сложна инфраструктура, съдържаща пристанищен комплекс, жп комплекс и разбира се развит авиационен терминал, които ще позволят ефективна, безопасна и качествена концентрация, преработка и пренасочване на товарите.
Очаквани икономически ползи от функционирането на интермодалния терминал:
• Изграждане на нова инфраструктура за интермодален транспорт в Северен район в България;
• Откриване на нови свободни работни места;
• Повишаване на жизнения стандарт и увеличаване броя на населението в региона;
• Възможност за развитие на бизнеса и особено на интермодалния транспорт;
• Популяризиране на региона като круиз, удоволствие, занаяти и спортна дестинация.
Терминалът, който ще бъде разположен на Европейската Югоизточна граница, ще бъде от голямо значение за икономиката и модернизацията на транспортните мощности в региона и значително ще улесни транспортната схема на град Варна.
Вярвам, че този интермодален терминал ще повлияе осезателно на развитието на авиационния транспорт, като увеличи десетократно пътникопотока към града, не само от сезонни, чартърни, круизни и пътнически, но и бизнес и товарни полети, както и полети обслужващи новозаселили се жители на Варна, вследствие очаквания икономически растеж.
Така перлата на нашето Черноморие – Варна ще стане основен разпределителен център за Югоизточна Европа и Евразийския район.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Обектът – предмет на дипломата работа се намира на приблизително 12km северо-западно от град Варна, в близост до град Аксаково. Подхода към терминала на летището е от детелината на автомагистралата Варна –София. Тази пътна връзка навлиза в зоната на паркинга и посредством една логично развита комуникация, изгражда обслужването на автомобилния поток. Новия терминал на летището се проектира върху мястото на съществуващия летищен терминал, като се запазват всички съществуващи летищни съоръжения и сгради. Летищните писти и необходимите рульожки остават непроменени от проектното решение.
Летището е разположено в природна среда, далече от всякакво градско застрояване. Това дава възможност за разполагане на нискоетажна, широкоплощна структура, която се сраства с терена и едновременно с това организира природната среда. Бих искала сградата да въздейства като една модерна отправна точка за развитието на летищното строителство у нас.
КРИТЕРИИ, НА КОИТО Е ИЗГРАДЕНО ПРОЕКТНОТО РЕШЕНИЕ
Уникален, Знаков и Запомнящ се архитектурен образ.
Добро вписване в характера на околната среда.
Ясни подходи към сградата.
Функционално групиране съгласно заданието.
Ясна вътрешна ориентация.
Изчистена съвременна архитектурна композиция.
Най-съвременни енергоефективни решения при осветлението и климатизацията на сградата.

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ
Теренът се намира в зоната на съществуващото летище на Варна. Ще се използват съществуващата писта за кацане и излитане. Сградата на новия терминал на летището е ориентирана към съществуващите писти. Паркирането на леки коли и автобуси се осъществява от северната страна на терена.
Както повечето летища и това е разположено извън градската структура, но с добра обвързаност. То заема достатъчно голяма площ, за да задоволява нуждите си.

ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕНИЕ
Варна е уникален град и заслужава символ, който да я представя пред света. Новото летище би изпълнило тази роля. То е модерна порта към града – грандиозно, величествено, но същевременно светло, въздушно и най-важното приветливо и дружелюбно. Проектирано е така, че да бъде разбираемо и достъпно. Усъвършенствано e не само като технология, но и по отношение на възприятие от пасажерите, ефективност и устойчивост. Провокира ново чувство в посетителите и дава нова тръпка за пътуването със самолет.
Транспортните връзки са напълно интегрирани и разстоянията, които трябва да се извървят пеша, са максимално съкратени, с малко смени на нивата, като времето за транфер между полетите също е сведено до минимум.
В този опасен свят, сигурността на човек е най-важна. Стреса при пътуванията е огромен. Много хора просто се страхуват да летят. Това се оказва проблем при проектирането на подобен тип сгради.
Стриктното разделение на потоците- пристигащи, заминаващи и стриктното проверяване на хора и багаж, ще доведе до едно безопастно пътуване, без стрес и притеснение.

Добрите летища трябва да бъдат лесни за ориентация и разбиране. Да позволяват лесно придвижване без търсене на посоки, без лутане и гледане за ориентир, за намирането на крайната точка. Когато човек може да проследи с поглед самолета, пистите и небето над себе си, той има природна вродена (естествена) ориентация.
Проектираният терминал е за пътникопоток от около 1650 души час-пик и около 5.6 млн. пътника годишно. На апрон по задание са 11 самолета. Капацитетът е изчислен на базата на прогнозни стойности, включващи нарастването на населението на гр. Варна.
Основните потоци разделят летищния комплекс най-общо на две зони- заминаващи и пристигащи.
ЗОНА ЗАМИНАВАЩИ
На кота + 6.50 м се осъществява основната дейност на терминала, зона заминаващи и публична зона. За да бъде летището уникално и вдъхновяващо за пасажерите, нивото на пътната инфраструктура е повдигнато с 1,00м над основното ниво на заминаващите. Чрез придвижване по рампи пасажерите имат възможността да обхванат с поглед и да се ориентират за предстоящото си пътуване. Вдъхновяваща е гледката от пешеходната зона на ниво 7,50м , където освен ориентация върху цялото летище, човек може да се любува и на спектакъла на излитащите и кацащите самолети. Невероятно е проследяването на организма – летище. След преминаване на цялата технологична зона сигурност, пътниците попадат от зона Земя (свободен достъп на публика) в зона Въздух (където всички хора и багажи са преминали през задължителен screening). Зона Въздух представлява луксозното лице на новия летищен комплекс. Тук са разположени търговските free shop зони, рекреативните зони и пространствата за изчакване пред гейтовете. Тук пътниците имат възможност да прекарат приятно, даже и при по-дълъг престой.
На тази кота проектът следва стриктно приложената в заданието схема за вътрешно разпределиние.
Задължителните технологични зони са както следва :

ЗОНА ЗАМИНАВАЩИ +6,50 м.
1. Регистрация на пътници и багажи – check-in гишета
2. Проверка ‚сигурност‘ –рентген за ръчен багаж- рентгенов контрол; проверка на ръчния багаж
3. Паспортен контрол – гишета за гранична полиция
4. Митническа проверка
5. Безмитни магазини; заведения за хранене, интернет споделени пространства, молитвени храмове.
6. Проверка на бордната карта
7. Зони за изчакване пред гейтовете
8. Пристигащи пътници на ръкав: вертикална комуникация за достигане на салона за пристигащи пътници на първо ниво.
9. ВИП салон, проверка сигурност, рентгенов контрол, място за почивка, стаи ,сигурност‘.
10. Общо пространство на заминаващите и изпращачи преди чекиране-места за закупуване на билети; Автомати за самочекиране; Туристически агенции, Кафета, “Change” бюра и банков салон, тоалетни по норматив.
11. Администрация на Терминала– изпълнителен директор; зам. изпълнителен директор; директор митници; офиси митници; гранична полиция – директор; офиси на гранична полиция; видеоконтрол; тоалетни; заведения за хранене; архиви; складове; зали за конференции и обучение; сървърни помещения; вертикални комуникации; зони за отдих и др.
Обслужването на транзитните пътници, които слизат от борда по време на техническото обслужване на самолета, се настаняват в зона въздух, където могат да се докоснат отново до всичко, което предлага функцията на летищния комплекс.
12. На същото това ниво се намира и апронът обслужващ гей-
товете за обслужване на самолетите посредством „ръкави”.

ЗОНА ПРИСТИГАЩИ :
1. Салон за пристигащите пътници
2. Контроли и проверки
3. Паспортна проверка, здравен контрол, митническа проверка
4. Салон за получаване на багаж, емиграционни власти, здравен пункт
5. Магазини и заведения в коридора за пристигащи пътници
6. Зона посрещачи
7. Тоалетни по норматив

ОБЩА ПРИЕМНА ЗОНА‘:
1. Гишета “Rent a car”
2. Туристически агенции
3. Заведения за бързо хранене и кафетерия.
4. Гишета за закупуване на билети, авиокомпании, туроператори
5. Хотелски и таксиметрови услуги.
6. Търговски площи
7. Тоалетни по норматив

АДМИНИСТАРЦИЯ:
1. Кабинети персонал
2. Директорски офис + заседателна зала
3. Конгресен център + 2 бр. брифинг зали
4. Кафе за персонала
5. Офиси на летателен персонал
6. Битови помещения за всички зони

ОБРАБОТКА БАГАЖ:
Проектирано е багажно помещение свързано с ‘Check-in’ и кароселите за получаване на багаж, посредством подвижна лента.
КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА
В съответствие със съвременните концепции за изграждане на системите за сигурност, както и с цел постигне на най-добро взаимодействие между техническите средства и действията на охранителния персонал, предвиждаме система за контрол на достъп, която в най-голяма степен е съобразена със специфичните изисквания за сигурност и безопасност на летищния комплекс.
Системата за контрол на достъп е съставна част от интегрираната система за сигурност (ИСС) на обекта. Тя е предназначена да осигури надеждна пропускна способност, ограничавайки достъпа и присъствието, до определени зони и в определени интервали от време, на служители и пътници, както и на техните автомобили, съобразно служебните им задължения и отговорности. Тези действия се извършват автоматично, без да е необходима намесата на служители от охраната, което не изключва присъствието им на определени места.
Основните възможности и функции на системата за контрол на достъп се изразяват в следното:
-Използване на четци за proximity идентификационни карти.
– Създаване на нива на достъп, при които различни помещения се обособяват в зони, достъпът до които е диференциран и възможен само за определени лица.
– Защита от повторно употреба на една и съща карта. Дефинира се интервал от време, през който една карта не може да бъде използувана повторно. Нарича се „анти пас бек по време”.
Предвижда се осъществяване на контрол на достъп посредством механични бариери на входо-изходите на паркинга.

ИНСТАЛАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИ ПОМЕЩЕНИЯ:
Проектирана е контролна кула за контрол и координация на полетите в зоната на пистите.
Предвидени са ОВК, Електро, ВиК инсталации, противопожарна система, контролни уреди. За обезпечаването от електроенергия спомага трафопост разположен в границите на летищния комплекс.
За пожаробезопастност са предвидени спринклерна система, както и водни завеси.Предвидени са евакуационни стълбища по норматив.
Предвиден е паркинг с фотоволтаично покритие на четири нива от северната страна на сградата. Той съвместява основните функции за защита на транспорното средство от атмосферни условия, съчетано с производството на електроенергия от слънчевата светлина и радиaция. Конструкцията е предвидена и оразмерена да издържа натоварванията предизвикани от снежните маси и вятърния поток. Естественият наклон съчетава улеснено самопочистване и един по-оптимален добив, който може да бъде изплолзван за удовлетворяване на потребността от локално захранване. Разполага с голям брой паркоместа /над 1300 места 4 етажен паркинг/.
Соларният паркинг осигурява независимо електрозахранване чрез добив на 100% зелена енергия. Има дълъг експлотационен живот / минимум 25-30 год./ и функционира без допълнителни консумативи .

Конструктивно решение
Основната носеща конструкция на сградата ще бъде изградена от стомана. За покривното покритие предлагам метални панели, които ще се виждат отчетливо в пета фасада. Покритието на терминала е реализирано посредством система KALZIP, като послоен монтаж от топлоизолационни материали разположени над профилна ламарина.
Покривът е решен с метална пространствено прътова конструкция с максимално подпорно разстояние 56м. Това позволява лесно изпълнение и монтаж, както и безпроблемно провеждане на инсталациите.Подовата конструкция на кота +/-0,00 е стоманобетонна.
Към приемната зона и пистите сградата е третирана с окачена стъклена фасада. По този начин се осъществява естествено осветление на вътрешното пространство и тектоничност на формите. Стъклената окачена фасада е изпълнена от многослоен композитен екран за прекъсване на въздушен и вибрационен шум. Всички стени са обработени със звукопоглъщащи материали, за недопускане на шум в общите приемни пространства.
Акустичната обработка отговаря на всички европейски норми за акустична защита на сградите на въздухоплаването.
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ
Широкоплощния обем на сградата дава възможност за много ефикасно енергийно ефективно решение. При поставяне на отвори (клапи за естествена вениталация) на покрива може да се използва ефектът на слънчевия комин. Загрятият и отработен въздух естествено се издига във вертикала и създава мощен ламинарен поток, който засмуква със себе си още въздушни маси и ги изхвърля през отворите на покрива. По този начин се осъществяват големи енергийни печалби и икономии от електрическа енергия за вентiлация.

АРХИТЕКТУРЕН ОБРАЗ
Идеята за обемнопространственото решение на сградата е вдъхновена от постоянно усъвършенстващите се форми на аеродинамиката на лететалните апарати в световен мащаб, генериращи все по-голяма динамика във формите си.
Архитектурния образ е съвремeнен и е обърнат към морската столица. Акцент е таванът и осветителните тела (светлинна инсталация) на летището, които отново с плавни, преливащи, въздушни форми, напомнят на вълните в морето. Те осветяват небосвода на пътуващите (така както мореплавателите са се ориентирали по звездите в небето) и създават усещане за плавност и спокойствие на забързаните пътници. Направена е стоманена мрежа и на нея са окачени на различни височини продълговати лед осветителни тела . Светещите пръчки елегантно висят във въздуха и създават уникално допълнение на интериора.
Дизайнът на мебелировката създава комфортна среда и помага за осигуряване на бърза и лесна ориентация на посетителите.
Стремежът е да се създаде една истинска модерна летищна сграда със знаков и запомнящ се архитектурен образ.
Сградата ще се възприема много отчетливо от високо, от въздуха, в пета фасада, при кацане и излитане на самолетите. Именно затова предлагам и обработка на покривната плоскост от метални панели. Предвиждам и триъгълни вентилационни отвори в покривната конструкция като акценти и гръбнак на бъдещо летище. Това ще създаде един наистина уникален и запомнящ се образ на сградата, който ще бъде нейна естествена реклама. И ще направи връзката земя- въздух още по разпознаваема и близка до пасажера.
Считам, че общите площи, кафетата, магазините на второ ниво с погледа си към излитащите и кацащи самолети създават много приятно преживяване и ще бъдат естествена атракция на целия летищен комплекс.
Много бих искала летище Варна да се превърне в една мегаструктура, една интелигентна сграда-машина на 21 век, която със своята чиста и ясна композиция организира пространството и създава не само универсални възможности за експлоатация, но и най-вече изгражда една приятна среда за всички работещи и посетители.

арх.ДЕСИСЛАВА ЛЪЧЕЗАРОВА ПАРЛАПАНСКА
Дипл.рък:  арх. Любомир Горчев
Специалност: Архитектура
Университет: ВСУ“ Любен Каравелов“
22,02,2017г дата на дипломна защита 

телефон за контакт : 0895 492 833
email: desi_parlapanska@abv.bg

ВИДЕО