Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Конкурс за двама стипендианти на САБ

Организатор: Съюз на архитектите в България, всички Архитектурни факултети в Република България;

Тема: Конкурс за двама стипендианти за учебната 2011 – 2012 година

Условия:
-Желаещите да участват могат да представят до два свои курсови проекта от учебната 2010 – 2011г. ( до две табла за всеки проект, надписани с трите имена, факултетен номер и курс, както и висшето учебно заведение)

– Участници – студенти от 3-ти, 4-ти и 5-ти курс специалност „АРХИТЕКТУРА“ от всички Архитектурни факултети в Република България;

– Регистрация – в секретариатите на конкретния факултет

– Такса за участие – няма;

– Материали за предаване: до два курсови проекта от учебната 2010 – 2011 година (до две табла за всеки проект, надписани с трите имена, факултетен номер и курс, както и висшето учебно заведение);

– Предаване на проектите до 25.11.2011 г. в секретариатите на конкретния факултет.