Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

ТОПЛОЦЕНТРАЛАТА – архитектурен конкурс

Столична община кани архитекти в открит конкурс за реконструкция на сградата на бившата топлоцентрала на НДК и превръщането ѝ в център за изкуство и култура. Целта е да се създаде място за изява на независимите артисти в България и да се докаже, че изоставените индустриални пространства в градската среда имат потенциал за нов живот.

3 000 000 лв. – обща инвестиция
4 895 м2- площ на поземления имот
150 000 лв. – хонорар за технически и работен проект

Цели на реконструираната топлоцентрала

01
Да действа като активно ново обществено пространство за култура в центъра на София
02
Да осигурява условия за широк набор от артистични прояви (театър, музика, танц, визуални изкуства), както и за образователни и социални дейности
03
Да се свързва пълноценно и безконфликтно с околната паркова среда
04
Да упражнява “регенериращ” ефект върху квартала и околните пространства
05
Да притежава визуално разпознаваем архитектурен образ като едновременно с това запази съществуващите белези на идентичност на мястото и сградата
06
Да демонстрира съвременност

График

09 март 2017 Начало на конкурса
02 май 2017 Краен срок за задаване на въпроси
12 май 2017, 17:30 Краен срок за предаване на проекти
май-юни 2017 Журиране. Обявяване на победител

Награди

Първа награда 15 000 лв.
Втора награда 10 000 лв.
Трета награда 5 000 лв.
Носителят на първа награда ще бъде поканен за договаряне със Столична община за изготвяне на технически и работен проект с общ хонорар: 150 000 лв.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: www.toplocentralata.com