Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Национален плувен комплекс в София

Градоустройствено решение и ситуиране:
 Дипломната разработка започва с проучвания – на опита в проектирането на такъв тип сгради, на нормативната база у нас, на плуването като спорт. Плуването е разгледано от една страна като професионален спорт и от друга като начин за рекреация, рехабилитация и възстановяване на човешкото тяло. Ето защо ситуирането на един плувен комплекс следва да бъде в територия, предназначена за спорт и рекреация. Прпучвани са измененията на Общия устройствен план за развитието на зелената система на гр. София, където са формирани 7 тематични парка, най-големият от които е парк „Искър“. Той се простира по течението на р. Искър, като основната тема в този тематичен парк са водата и водните атракциони. От друга страна един плувен комплекс с национално значение следва да бъде разположен в достатъчно комуникативна зона. Ето как за ситуиране на такъв тип спортна зала е избрана територията, намираща се северно от бул. „Цариградско шосе“, граничеща с ж.к. Дружба на запад, пресечена от река Искър и част от тематичен парк „Искър“.
Разработен е паркоустройствен план за развитието на конкретната територия, където са предвидени закрит плувен комплекс, открити плувни басейни, езеро за водни колела, хотел за спортисти, обществено обслужване – кафене и ресторант, зона за рекреация и спортна зона с игрища за футбол, волейбол, баскетбол и тенис. Организирани са и необходимите паркинги за посетителите както на комплекса, така и на самия парк. Развита е пейзажна алейна мрежа, където основната алея следва поречието на р.“Искър“, явяващи се като основен композиционен гръбнак на парка.
Подходите към залата са ясно обособени – от изток е основния паркинг за публика, ето защо от изток е и главния вход на комплекса. От запад е формиран вход за спортисти и служебни лица, както и паркинг за тях. Осигурен е и достъп до залата на спешни автомобили (линейки, пожарни и др.) от запад. От юг е формиран вход за журналисти, а от север вход за ВИП гости на комплекса. Пред главния вход на комплекса е обособено площадно пространство, като симетрично на основното влизане са обособено водни площи. 
Функционално решение:
Основните функционални елементи – олимпийски басейн 25/50м, басейн за скокове във вода (с по-голяма дълбочина – 5м), както и тренировъчен басейн са развити на централна композиционна ос. Това води до двустранно решение на трибуните. Основното влизане на публиката е от изток на кота 0,00 в просторно фоайе, където с помощта на вертикална комуникация публиката се качва на кота +6,00, където са и люковете за заемане на съответните зрителски места. Предвидени са необходимите места за хора с ограничена подвижност, както и всички необходими сан. възли и гардероби. На кота +6,00 са проектирани и кафенета и малки бюфети за публиката. Пространството под трибуните на залата на кота 0,00 е заето от всички необходими помещения за треньори, съдии и спортисти – съблекални, оразмерени според ЕПС на комплекса. Също така конферентна зала, зала за интервюта, няколко офиса, както и сан. възли и гардероби за общо ползване. Предвидени са и бюфети за спортистите. Капацитетът на залата е 5580 зрителски места. Обособено е и самостоятелно ниво на кота +18,00м за журналисти и ВИП гости. Разположени са необходимите им зрителски места, зона за почивка, раб. места за журналисти, коментаторски кабини, кафенета и санитарни възли. В подземното ниво са предвидени всички необходими технически помещения за отоплението, вентилацията и ел, захранването на залата, както за подгряването и филтрацията на басейни и нужните им компесаторни резервоари. Предвидени са и инсталационни шахти и коридори.
Конструктивно решение:
Конструкцията на залата е стоманена, формирана от напречни стоманени дъги, със сечение 1/100 от подпорното разстояние (80см), през 6м осово разстояние, със съответния наклон, позволяващ динамичното изнасяна на покривното покритие над главния вход на залата. В надлъжна посока ветрилообразно се разтварят със същото сечение стоманени дъги, образуващи заедно с напречните корава стоманена черупка. За допълнително укрепване на черупката по протежение на трибуните се издигат стоманени колони, позволяващи и конзолното изнасяне на кота +18,00м – нивото за ВИП и журналисти, както и е опънато стоманено въже с цел допълнително укрепване.
 
Фасадно решение и материали:
Обемно пространственото решение на първо място произтича от изследването на необходимите светли височини за различните басейни, където най-малката необходима височина е при тренировъчния басейн, а най-голямата над басейна за скокове във вода, оформен като акцент в надлъжния разрез на сградата. Покривното покритие е решено със система от твърда основа (ЛТ ламарина), пароизолация, топлоизолация от каменна вата и ПВЦ мембрана. Това покритие позволява покриването на сложни покривни форми, с единична и двойна кривина. Предвидено е и необходимото остъкляване както по късите фасади, така и по дългите, позволяващо да се осветят комуникационните площи в залата. Ивица покривно остъкляване пък позволява осветяването на залата през деня. Целия обем обаче е обгърнат от перфорирана ламарина, с цел цялостен израз на формата, скриване на покривното отводняване (показано на детайлите), и разбира се ефекта на залата вечер – един светещ обем, приветстващ публика и спортисти с цел активизиране и популяризиране на спорта в България.
арх.Kристина Ильова
Година на завършване :2017
специалност Архитектура в УАСГ
катедра „Технология на архитектурата“ с дипломен ръководител проф. д-р. арх. Ж. Тилев
Контакти: телефон – 0899 155 096; email: kristina_arch@abv.bg