Архитектурно училище

Проектът е за архитектурно училище. Ситуацията се намира на старата гара „Пионер“. Целта на идеята на проекта е да се изгради колкото е възможно по-отворена планировка, да се направи връзка с историята на ситуацията като стара гара и в същото време да е функционално обоснована. За тази цел се развива компизоция от правоъгълни призми, всяка със своя функция – лекционни зали, семинарни зали, преподавателски помещения и др. В пространствата между тези единици се намират помещенията, в които се развива кретивността и архитектурното мислене като проектантски ателиета, зали по рисуване, библиотека и др. Функционалното развитие на сградата е по вертикала както следва:
  I етаж – входни фоайета – за студенти, лектори гости на аула максима и слежебни за библиотеката
  II етаж – лекционни зали
  III етаж – ателиета
  IV етаж – администрация и преподавателски помещения
  V етаж – допълнителни ателиета
  Тази композиция от призми е обобщена от второстепенен покрив с органична форма в контраст с ортогоналността на останалата част. Като препрадка с историята на ситуацията като гара, конструкцията на покрива е пространствено-прътова, за да се направи аналог с суровата индустриална естетика на гарите.
Име: Шон Нгок Нгуен

Дипломен ръководител: проф. д-р арх. Пламен Нанов
Специалност: Архитектура
Университет: Университет по архитектура, строителство и геодезия
Година на завършване: 2017
Тел.: 0879 925 054