Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

13-ти международен конкурс за студенти по архитектура „Изовер Мулти-Комфортна Къща“

Студенти по архитектура от 3 университета ще представят България в Мадрид по време на международния финал на 13-тото издание на конкурса „ИЗОВЕР Мулти-Комфортна Къща”.

Приключи националният етап на 13-ти международен конкурс за студенти по архитектура „Изовер Мулти-Комфортна Къща“, на тема: „Обновяване на жилищна група в гр. Мадрид, Испания”. В съревнованието на идеи и знания се състезаваха студенти от архитектурните факултети на четири български университета: Висше Строително Училище „Любен Каравелов“, Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър”, Нов Български Университет и Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия. Финалът се проведе на 21-ти април в х-л Новотел, гр. София.

Конкурсът се разраства от десетки участници, по време на първото издание проведено в България, до мащаб от над 1600 регистрирани студенти от над 100 университета през 2016г., предоставяйки възможност на участниците да покажат и развият своите идеи на тема: устойчива и пасивна архитектура, енергийна ефективност, комфорт на обитаване, иновации и съвременни тенденции в строителните практики, както и да обменят опит с колеги от над 20 държави по време на международния финал. През 2017 г. по време на националния финал в гр. София присъстваха над 30 участника и гости, а откриването и лекционният курс се проведоха поотделно в основните университети в България с изучаване на специалност „Архитектура”, привличайки интереса на над 80 студента.

Темите в конкурса са съвременен отзвук на търсенията в световната архитектурна практика – разработване на концепции за: хотел; еднофамилна къща; офис сграда; съживяване на изоставена градска тъкан в Париж; небостъргач в Ню Йорк; трансформиране на индустриални сгради в жилищна зона в Нотингам; училище на бъдещето в горещ климат в Газиантеп, Турция; жилищна архитектура в студен климат в Астана, Казахстан и създаване на общност в Брест, Беларус –  за да се стигне до заданието през 2017 г. за „Обновяване на жилищна група” в гр. Мадрид, Испания. Задачата е архитектурно предизвикателство, целящо обновяване на група от две типови четириетажни жилищни сгради, част от зона, изградена по време на индустриализацията на испанската столица – идеен проект с реалистичен характер и повишени изисквания за функционална, икономическа и екологична целесъобразност, както и за техническа изпълнимост на решението. Конкурсната задача е възможност за участниците да предложат решение, което да послужи за „модел” при реновирането на съществуващите сгради в града. Обект на подробна архитектурна разработка е една типова многофункционална жилищна сграда, която е необходимо да отговори на концепцията за „Изовер Мулти-Комфортна Къща” – идея, базирана върху принципите за „пасивно” строителство и осигуряване на оптимален жизнен комфорт.

Националното журиране се проведе в състав:

проф. д-р арх. Боряна Генова – дългогодишен преподавател към катедра „Жилищни сгради” в УАСГ, гр. София

проф. д-р арх. Борислав Борисов – ректор на ВСУ „Любен Каравелов”, гр. София

арх. Жулиан Начев – eдин от първите в България, сертифицирани проектанти на пасивни сгради от Пасивхаус институт в Дармщадт Германия. Експерт в областта на устойчивата архитектура, зелените технологии в строителството и енергийната ефективност с 3 реализирани пасивни сгради в град Варна.

арх. Богдан Радичев, арх. Радослав Тодоров и арх. Росен Йорданов – екипът, спечелил 1-ва награда в международното ниво на конкурса през 2016г.

инж. Димитър Пенев – управител на Сен Гобен Констракшън Продъктс България, направления Изовер и Ригипс

и измежду 7 екипа награди следните три проекта, които получават правото да представят България на международния финал в гр. Мадрид, Испания, в който ще участват 57 проекта от 25 държави в началото на м. Юни:

1-во място:  награден фонд от 1000 лв. и право двама души да представят България в международния финал в Мадрид – проект No6: Полина Славова и Ангел Петраков, студенти IV курс в ВСУ „Черноризец Храбър”, гр. Варна. Проектът „Зелената къща” се отличи със запомняща се идея, съчетаваща модерен подход в третирането на обемно – пространственото архитектурно решение и традиционни мотиви, характерни за архитектурния, историческия, природния и социалния контекст на града. Концепцията трансформира жилищните сгради, създавайки  характерна визия, с подчертано хоризонтално членене на фасадите чрез зиг-заго-образни тераси, решени по елегантен начин и напомнящи речен меандър. Градоустройствената идея следва идеята на градската управа за създаване на зелени масиви и на микрониво се изразява в органични паркови пространства, докато складовите пространства са вкопани на ниво сутерен. Слънчезащитата е решена чрез тераси, образуващи характера на фасадите. Представена е вентилационна схема и възможност за използване на възобновяема енергия чрез фотоволтаични модули върху скатните покриви на сградите, както и интегриране на допълнително иновативно фасадно решение за генериране на енергия.

2-ро място: награден фонд от 600 лв. и право двама души да представят България в международния финал в Мадрид – проект No5: Деница Чавдарова и Хасан Хасанов, студенти V курс във ВСУ „Любен Каравелов”, гр. София. Проектът се отличи със запомняващо се обемно-пространствено решение с много богата пластика и характерни архитектурни композиционни похвати като: ритъм, членене, контраст и др. Съвременната визия на решението е подсилено и от затварянето на вътрешния двор чрез два контрастни обема, съдържащи детска градина и „медиатека” . Фасадните решения изпъкват със своето многообразие, характерен композиционен облик и хармонично цветово решение. Складовите пространства са обособени в близост до жилищните единици и решението им е икономически целесъобразно и лесно изпълнимо. Представени са технически схеми и детайли. Графичният „изказ” е на добро ниво.

3-то място: награден фонд от 300 лв. и право един човек да представя България в международния финал в Мадрид – проект No4: Александрина Александрова, студент VI курс в НБУ, гр. София.  Проектът, озаглавен „Игра на светлосенки” акцентира върху задълбоченото изследване на климата и посоката на слънчевите лъчи, проявено в динамична фасадна структура, създаваща характерен образ на обновените сгради и осъществяваща защита от горещото лятно слънце. Посредством компютърна анимация е анализиран пътя на слънцето в различни часове на денонощието, както и в различни дни от годината. Новопроектираният етаж е решен на принципа на контраста и предлага по-висок стандарт на жилищно обитаване. Авторът на проекта представи отлично разработката – с ясен и спокоен изказ, спазвайки регламентираното време от 5 минути, предоставено за всяка презентация.

Всички участници показаха добро ниво, представиха се сравнително равностойно,  давайки възможност на журито и публиката да открият положителни посоки на мислене в работата на всеки един проектен екип и получиха почетни грамоти за участие. Всички проекти, както и снимки от финала, ще бъдат налични във Facebook профила на конкурса: https://www.facebook.com/Isover.Architectural.Contest.Bulgaria

 

Честито на победителите и успех на всички участници, с благодарности за положения труд!

 

Допълнителна информация за конкурса и провеждането на международния финал в гр. Мадрид, Испания, в периода 31. Май – 02. Юни 2017г., може да бъде намерена в сайтове: http://isover-students.com и http://isover.bg

 

Конкурсът бе ръководен от Дойчин Доцински – специалист „Мулти-Комфортна Къща”, Сен Гобен Констракшън Продъктс България, направление Изовер.

 

Организацията на настоящото издание на конкурса се случи със съдействието на арх. Веселин Веселинов, спечелил 1-во място в Националния финал и 2-ро място в Международния финал на надпреварата през 2009г. и настоящ сертифициран дизайнер на пасивни сгради.