Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Регионален културен център с исторически музей на нестинарството в гр. Малко Търново

Дипломният ми проект е на тема „Читалище „Просвета“ – Регионален културен център с исторически музей на нестинарството в гр. Малко Търново“. Град Малко Търново е разположен в сърцето на Странджа планина и е център на едноименната община в Област Бургас. Дипломната работа има за цел реконструкция на съществуващото читалище „Просвета“ и превръщането му в  Регионален културен център с исторически музей на нестинарството.
Странджа планина е характерна със своето уникално културно-историческо наследство. Малко Търново е единственият град в Странджа. Регионът има сериозни проблеми като обезлюдяване и липса на приемственост в културните традиции. Регионалният културен център надгражда върху функциите на читалището и дава възможност за различни културни прояви – фестивали, изложби и проекти, вдъхновени от културното наследство, предаване на знания от местните възрастни на младите хора, изготвяне на програми за осведоменост, насърчаване и подкрепа на различните видове  творчество.
Обектът на дипломната работа е ситуиран в централната градска част и цели нейните оптимизация, преконфигурация и обогатяване. Съществуващите в момента експозиции на историческия музей на града са разположени в четири къщи с автентична странджанска възрожденска архитектура – „Археология“, „Преображенско въстание“, „Природна сбирка“, „Лапидариум“ и „Източнорупска етнографска област“. На втория етаж на къщата с експозицията „Природна сбирка“ е представена експозиция „Нематериално културно наследство на Странджа планина“ в чест на включването на нестинарството в списъците за нематериално културно наследство на ЮНЕСКО през 2009г. Необходимостта от Исторически музей на нестинарството се налага от факта, че сегашната експозиция е разположена на изключително малка площ и не изчерпва темата за нестинарството. Уникалността на нестинарството и множеството обвързани с него теми, предполагат специална експозиция – на много по-голяма площ. Изграждането на нова част – Исторически музей на нестинарството, има за цел да привлече внимание към традицията и да даде възможност на посетителите на културния център да се запознаят задълбочено с този уникален по рода си ритуал в днешно време, застрашен от изчезване и профанизация. Корените на този древен ритуал са в сърцето на Странджа и е характерен само за тази част на България. Нестинарските села са пет на брой – Сливарово, Граматиково,  Кондолово, Българи и Кости. Като допълнение и към ансамбъла, и към институцията музей проектът може да бъде дообогатен с музей на открито или екомузей в с. Българи, тъй като в днешно време ритуалът се изпълнява реално само там. Целта е потенциал за съживяване и икономическо развитие на региона в съответствие със съвременната европейска политика за опазване на Нематериалното културно наследство (Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на Нематериалното културно наследство).
Проектът предлага допълване на музейния ансамбъл на града с нов тип културен център, включващ музей, модерен по архитектура, концепция и организация. Експонатите в такъв тип музей са от различен характер – вид, произход, въздействие, епоха, изискващи специална организация на пространствата. Посетителите на културния център ще са различни – български и чуждестранни туристи, специалисти от различни области, деца и др. Значителни по обем проучвания предхождат проектирането, тъй като се налага да се изучи спецификата и проблематиката на заданието. Архитектурният образ е инспириран от специфичната тема, характера на дейностите, обектите и тяхната история, както и способите за тяхното най-ефективно представяне.
арх.Анджела Андреева Андреева
дипломен ръководител: доц. д-р арх. Милена Металкова-Маркова
специалност: архитектура
университет: УАСГ
година на завършване: 2017
телефон: 0888830797