Жилищна сграда със смесени функции в София

 На предоставената ситуация е представена композиция от пет обема граничещи си помежду си, като най-високия е 12 етажен и е поставен на пресечната точка на бул.  “Александър Стамболийски” и ул. ”Опълченска”. Пред него се образува площадно пространство, породено от разместването в хоризонтала на другите обеми с по 180 сантиментра. Отдръпването на сградите е подчертано с ъглови прозорци, които са от плоча до плоча. Така в дневните се откриват гледки към планините Витоша и Стара Планина. Това е основният ефект търсен на концептуално ниво. Другите сгради са съответно осем, седем и две шест етажни обграждащи кулата.
   Проектното решение за многофункционалната сграда разполага с 43 апартамента – 6 с 1 спалня, 23 с 2 спални, 12 с 3 спални и 2 мезонета с 4 спални. Осигурен е чрез платформи за автомобили подземен паркинг на две нива с 43 места за жилищната част и 38 за обществената отделени един от друг. На партера освен входовете на жилищните части има фитнес с СПА, дамски магазин, книжарница и кафене. На последните два етажа от най-високия обем се намира ресторант. В кулата още се намират офис части от второто ниво до шестото, от седмото до десетото са позиционирани двата мезонета. Достъпа до офисите, ресторанта, кафенето и мезонетите се осъществяват чрез безистен, в който е предвидено място и за рекреация. Площта на другите четири обема над партера е заета от 42 апартамента – с девет различни разпрделения от едно-спални до три-спални.  
  Конструкцията е монолитна, стоманобетонова – безгредова. Външните и ограждащите апартаментите стени са тухлени, а вътрешните са гипсокартонени.
  Фасадата е вентилируема, в която е вградена системата Live Panel за вертикално озеленяване, което позволява подобрението на микроклимата в сградата и около нея. Live Panel е модулна конструкция, която лесно се вписва и при общава към околната среда. Модулната система е изградена от изолиращи панели запълнени със специално разработен субстрат, който да дава на растенията възможност да растат и да се развиват нормално. Панелите се монтират посредтсвом алуминиеви профили.Системата има вградена поливна система, която поддържа субстрата постоянно влажен.Субстрата се характеризира с отлични водозадържащи свойства. Малкото остатъчна вода се събира посредством вградени водосточни тръби в колектор, която при нужда се използва следващ път.Тя също има топло и звуко-изолиращи, помага и при пожари.
  Търсено е изчистване на формата, което в същото време подобрява енергоефективността на сградата и осигурява по-голям комфорт на обитателите. Използваните материали по фасадата са камък – травертин срещат се  по фасадите в близост ,  което спомага за оформянето на архитектурен ансамбъл. Другите материали дърво и метал (алуминий) покачват нивото на уют на хората обитаващи сградата.
 
ТЕХНИКО – ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИМОТА
Площ на имота:                                         2396кв.м.
Застроена площ:                                       1318кв.м.
Разгъната застроена площ:                   9335кв.м.
Плътност на застрояване:                      55%
Кинт:                                                             4
Озеленяване:                                              45%
арх.Димитър Филипов Грънчаров
Дипломен ръководител: арх.Ивайло Владимиров
Специалност: архитектура
Университет: УАСГ – София
Година на завършване: 2017