Хонг Конг PIXEL HOUSING

В програмата на дипломната работа са поставени няколко проблема, включващи  гъстотата на населеност в Хонг Конг, високата цена на жилищата и изключително малкото останало незастроено пространство.  В опит да се решат следнитеп роблеми се обръщам към използването на местни материали (бамбук, бетон, плоскости от пресовани частици) които са същевременно и напълно възобновяеми. Формообразуването е диктувано от стремежа да се разбие монотонната бетонна джунгла на Хонг Конг с раздвижена геометрия, силно повлияна от нашумялото през 60-те движение в далечния изток – метаболизъм.  идеята за жилище – капсула е доразвита до степен удовлетворяваща всяка възможна семейна конфигурация а елегантно вмъкнатите зелени площи и тераси разчупват сивата гледка в индустриалният град.

арх.Йордан Димитров Зарев
Дипломен ръководител : арх. Орлин Давчев
Специалност : Архитектура
Катедра : Интериор и дизайн
Университет : УАСГ
Година на завършване : 2017г.