Пивоварна „Villa Zarri“

Обектът е ситуиран в град Кастел Маджоре, който се намира в близост до Болоня, Италия. Има стратегически изгодно разположение, защото в близост минават главни пътни артерии и по този начин се компенсира отдалеченоста му от лавния център. В стар склад в близост до производствената сграда на Вила Цари трябва да се създаде модерен и привличащ вниманието събирателен център , в който бирата стои на главно място. Самата среда е наситена с различни по функционалност и епоха на създаване сгради и елементи, което предразполага и към събиране на множество различни функции в самия бирен център.

В проектното решение съм се опитала по най-удачния начин да интегрирам всички нови функции (производство, дегустация, хранене и т.н.) и максимално да се възползвам от наличните елементи на архитектурата и ландшафта. Едно от основните изисквания към бъдещия център е да се отвори визуално и да се забелязва, че се случва нещо и по този начин да се првлича вниманието на посетителите. Във връка с това изискване остъклявам голяма част от съществуващите стени за да може да има ясна видимост от улицата. Конструкцията на съществуващия склад е стоманобетонна гредова, а покривната конструкция е от арки. Главното осветление е от север и заедно с арките създава доста впечатляващ ефект в пространството. Новопостроената част  e следва конструктивните оси и се разширява на юг, а на изток се обособява главния вход. Конструкцията на новата част е стоманена като фасадата е решена с окачена стъклена фасада и панели от прозрачен бетон (translucent concrete). По този начин запазвам идеята за прозрачността на сградата. Прозрачния бетон загатва, че всъщност се случва нещо и по този начин се разбужда любопитството и интересът на хората минаващи покрай сградата. Новосъздадената форма създава усещането за наслагани една върху друга каси за бира.

 Този елемент присъства и при павильоните за бира,които са позиционирани свободно в прилежащия парк. Конструкцията на павильоните също е стоманена, а ограждащия материал пак е прозрачен бетон. Стремежът ми към самата визия на сградата е да запазя характерните и черти и форми и същевременно да се създаде една модерна нова среда с отличаващ се и привличащ вниманието вид.

Главният вход е позициониран спрямо основния човекопоток (от изток, където се намира и спирката на градския транспорт) и пред него е образувано площадно пространство, което е подходящо за провеждане на различни масови събития (концерти, 3d мапинг, прожекции и др.). За хората, които ще идват с личните си автомобили има съществуващ паркинг в близост до производствената сграда. Обособява се ново парково пространство, като сградата служи за връзка между него и съществуващия парк. Зелени елементи са вкарани в настилката на сграда като по този начин се прави по-осезаема връзката между озеленените пространства. Една от основните идеи е посетителите да усетят и запознаят с целия процес – от производството на бира до консумацията й. За това производството на бира е ключов елемент от интериора – посетителите могат да направят обиколка на производствената част и да се заподнаят с процеса отблизо. Любителите на бира също така могат да опитат прясно приготвена бира, която след процеса на ферментация и филтриране отива директно на бара. Част от новопостроената част е предвидена за производство, и по точно за варенето на пивото, а в непосредствена близост до него се намира залата за дегустация. В близост до главния вход е обособен и музей на бирата. Там посетителите могат да се запознаят с историята на производство на бира от древни времена до днес. Друг важен елемент е магазинът за бира – там ще се предлагат бири, както на основния производител Вила Цари, така и от местни производители и бири от най-висок клас. Той е обект на разраотка на интериорната част от проекта. Използват се форми и материали, които напмнят на тези от основната концепция – касите за бира и прозрачния бетон. Заедно с подходящо осветление и цветове характерни за различните видове бира- от светла, през червена, до тъмна- и използването на различни по плътност и текстура материали се пресъздава многообразието на бирата. Така човек нагледно може да усети, колко много се е развило пивото и коло много визулна и физическа наслада предоставя то на хората.

В интернет пространството намерих един цитат за бирата, който гласи следното – “There is always something happening around beer” (Винаги се случва нещо около бирата), и този цитат в голяма степен описва цялата идея на сградата. Многообразието от функции и интересната среда, ще спомогнат за развиването на центъра и превръщането му в нова атракция, която да спомогне за развитието на района.

арх.Моника Кръстева

Дипломен ръководител: доц. д-р арх. Александрина Ненкова
Специалност: Архитектура, катедра „Интериор и дизайн в архитектурата“
Университет: Университет по архитектура, строителство и геодезия
Година на завършване: 2017

Координати за връзка: monika.valerieva92@gmail.com