Обществена библиотека в Лондон

Още от Древни времена библиотеките са смятани за храм , посветен на науката, просвещението, изследването и работата.  В основата и същността си, тези функции са се запазили, но с развитието на света, технологиите и човека, те са се обогатили и изменили.

Днес архитектура е изправена пред нови предизвикателства, породени от това развитие и новите нужди на човека.

Новите библиотеки предлагат свободен достъп до всякакви носители на информавия- хартия, аналогови и цифрови системи за запис. Това води до обединяване на все повече

функции в едно пространство.

Все по- често библиотеките дигитализират каталозите си ( отпада нуждата от помещение за каталожна ), имат постоянна връзка с интернет, увеличават работното си време,

разширяват дейността си, като организират часове за детски спектакли, лекции, изложби или конференции, с цел привличане на повече читатели. Това е своеобразно “отваряне“

на архитектурата към читателите.

Разнообразието на интереси и нужди у хората, които посещават библиотеките, както и съчетанието на функции, които трябва да изпълнява пространството, налагат

проектиране, както на места за усамотение, така и на зони за масови събития ( при изнасяне на лекциии или колективни посещения ).

Създават се сгради с  еднопространствена планова композиция, премахват се мъртвите площи –  ( коридори, стълбища и др.) и се образуват отворени преливащи се пространства. Премахват се кулите книгохранилища и се преминава към плоскостно изграждане на библиотеките .

От самото си начало Лондон е град, колто посточнно се променя и нараства с бързи темпове.

Ситуацията се намира на южния бряг на Темза, квартала Southwark е претърпял много промени в последните 20 години.

През 1996 г. Норман Фостър прави генерален план, който включва изграждането на повече от 279 000 кв.м офиси, луксозни хотели, ресторанти, фитнес зали и самия градския съвет.

Местоположението на Лондон Public Library се очертава като естествено допълнение към генераления план на Норман Фостър. В първоначалното планиране, са изпълнени много луксозни сгради от частния сектор и затова идва и предложението за поставяне на сграда за обществено и колективно използване.

Новопроектираната бибиотека трябва да бъде естествено продължение на тази част от града и точка за обществен достъп до информация. Институция, която предифинира класическата концепция за библлиотека и се превръща в склад на информация, където всички горми на информация, нови или стари са представени в еднаква степен за обществеността.

Ситуирана е между улиците –  „ Tooley St.” , “Weaver’s Ln” и „ Potters Fieds” . Имотът, в който се намира е част от парк „ Potters Fields Park “ и е с площ от 6,000 кв.м.  В близост  са – река Темза, Тауър Бридж  и City Hall, което прави мястото силно оживено, както с постоянни жители на града, така и с много туристи. По улиците в непосредствена близост преминават  множество линии на градския транспорт, има също така иудобна линия на метрото.

КОНЦЕПЦИЯ

В градоустройствения план ясно се вижда, че сградата е разположена върху територията на парк, който е връзката между други два парка. Основната концепция, заложена при проектирането е да се запази тази връзка заедно с , най- преките ходови линии създадени от преминаващите хора, както и съобразяването със заобикалящата я архитектурна среда.

За да бъде изпълнена концепцията разделям сградата на две части, които на първо ниво ( кота +0.00 ) са напълно независими, на второ ниво са свързани чрез покрит мост, а на последните две нива сградите се свързват  изцяло в югозападната си част.

На ниво терен разделянето става по главната и най- широка съществуваща пътека в парка, а терасите, изкачанията и прибиранията на горните етажи са интерпретация на второстепенните пътеки и зависимости между тях.

Богато озеленените тераси са със североизточно изложение и са насочени изцяло към реката, Tower Bridge и Potters Field Park, като по този начин се постига невероятна гледка към тях и забележителностите на отсрещния бряг, без тя да бъде нарушена от  сгради.

Вътрешно-дворното пространство е оставено открито като част от парковата зона. То е място със свободен достъп, за срещи и почивки. То също така е провокирано и от съседните на него сгради, при които също се забелязват подобни пространства обърнати към реката. По този начин е постигната пълна хармония на сградата със заобикалящата я среда.

Фасадите са решени изцяло със стъклени витрини. На места където е необходимо засенчване или затваряне на някои части е използвано матово, непрозрачно стъкло. Плочите са топлоизолирани и обшити с бели HPL плоскости.

Използвани са изчистени прави линии, които да се свързват естествено и хармонично с заобикалящата я архитектурната среда.

 

арх.Тинка Нончева

Дипломен ръководител: проф. д-р арх. Пламен Нанов
Специалност : Архитектура
Катедра: Обществени сгради
Университет:  “ Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия“ – гр. София
Година на завършване : 2017 г.
Телефон:  0883 50 93 01