Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

Стойността на добрия дизайн в училищната среда

Искаме да ви запознаем с една наистина полезна за всички инициатива организиране от архитект Христо Харлов, а именно събиране на информация и ресурси, засягащи качествата и възможностите на физическата среда, която да бъде представяна предимно на директори, учители, ученици и архитекти създаден е и блог по темата (който предстои съвсем скоро да бъде преработен в по-добре организиран и функционален сайт) – http://thirdteacher.tumblr.com/;
Ако желаете да се включите за съдействие, можете да свържете се с арх.Христо Харлов:

+359 / 894 71 25 23
hristoharlov@abv.bg
5130 Долна Оряховица
ул.Райко Даскалов 13

Представя ме ви Обобщаващо ключово проучване на CABE (Commission for Architecture and the Built Environment),което показва, че инвестирането в добър дизайн подобрява икономическите и социални стойности.

Проучването дава доказателства за стойността на добрия дизайн в следните категории:
_Болнична Помощ
_Училищна Среда
_Жилища
_Обществена и Културна Дейност
_Бизнес
_Превенция на Престъпността

“…Всички показани примери доказват, че дизайнът има значение, защото животът ни е свързан чрез общата среда, която обитаваме. Във всички сектори и типове сгради посланието е едно и също – инвестирайки в изградената среда, трябва да вземем предвид въздействието на дизайнът, през целият живот на една сграда, върху околната среда и всички заинтересовани страни. По-голямата част от разходите за една сграда и ползите от нея мога да бъдат изразени от гледна точка на влиянието, която тя оказва върху своите обитатели, ползватели и минувачите.

_Добре проектираната болница би помогнала на пациентите си да оздравеят по-бързо
_Добре проектираното училище би подобрило постиженията на учениците си
_Добре проектираният универсален магазин би имал директно влияние върху стоковия оборот
_Добре проектираният квартал би имал по-ниска престъпност и по-висока цена на имотите

Не можем да си позволим да не инвестираме в добър дизайн. Той не е просто естетическо подобрение на средата, колкото по-високо качество на живот, равни възможности и икономически растеж. Ако искаме да бъдем успешно и устойчиво общество, трябва да превъзмогнем невежеството си по отношение на важността на дизайна и да се отдалечим от закостенялото си разбиране за това, че нискокачествената околна среда е нещо нормално и всичко, което можем да очакваме от строители, инвеститори, проектанти и политици… Залозите за високи, но ще успеем, отстоявайки следните три ключови принципа:
_Добрият дизайн не струва повече, измервайки го спрямо живота на сградата и мястото
_Добрият дизайн идва от работа със способни и мултидисциплинарни екипи
_Стартовата точка на добрият дизайн е отговорността, поета от самия клиент…”*

Сър Стюарт Липтън, Председател на CABE

*Публикувано със съкращения – пропуснатите части от оригиналната публикация коментират британската обществена инвестиционна програма

Препратки

Докато бъде намерено решение за по-адекватна подредба на прилаганата тук информация, периодично ще бъдат публикувани препратки към сайтове свързани с разглежданата тематика.

_The Third Teacher – първият извор на вдъхновение; сайтът съдържа 79 идеи за това как дизайнът може да трансформира учебния процес; всичко това е издадено и под формата на книга;

_Collaborative for High Performance Schools (CHPS) – първата американска програма за рейтинг на зелени училища; от сайтът биха могли да се свалят 6-те тома на т.нар. Best Practices Manual – ръководство в помощ на училища, общини и архитекти/дизайнери за това как да се постигнат висококачествени резултати при проектиране, строителство и последваща експлоатация на училищни сгради и преместваеми класни стаи; въпросното ръководство има и хартиено издание;

_Learning by Design – публикация излизаща 2 пъти в годината с подкрепата на няколко института наред с American Institute of Architecture (AIA); сайтът предлага дигитален вариант за он-лайн разглеждане, както и възможност за поръчка на хартиеното издание;

_Design Share – с над 150 000 посетители на месец, сайтът е ресурсен център за добрите практики в проектирането на училищна среда и ефектът й върху обучителния процес;

_Schools of the 21st Century – приложение към Architectural Record, посветено на последните новости и най-добрите идеи по отношение на проектирането на детски градини и училищни сгради;

_2009 Open Architecture Challenge: Classroom – страница на организирания от Architecture for Humanity конкурс; освен информация за събитието, съдържа и доста полезни ресурси по темата;

_Die Baupiloten – немска фирма ориентирана към разработване на проекти за детски градини, училища и университети;