Културен център Русе – Изкуството събужда града

Русе е петият по големина град в България и е най-големият български град по поречието на река Дунав. Разположен в Североизточна България. Този индустриален град е също така и културната столица на Северна България.

В днешно време Русе се радва на архитектурно развитие. Голяма част от сградите в центъра се реновират. Изграждат се и нови центрове за култура и спорт. Според настоящия градоустройствен план приоритет се възлага на областта на русенския кей и на градския парк. Предвидени са проекти за реновирането на русенската библиотека и за изграждането на интерактивен музей. Общината многократно кандидатства с проект за реконструкция на русенската художествена галерия, но за момента не са отпуснати нужните средства. Русенската художествена галерия и училището по изкуствата в града се нуждаят от незабавен ремонт. Състоянието, в което се намират е повече от недопустимо. Важни картини с национално значение са изложени на неблагоприятни климатични условия. Учениците и бъдещи хора на изкуството нямат нужните условия, за да могат свободно да развиват таланта си. Художниците и скулптурите от Групата на художниците в Русе са като забравени и второстепенни. Ателиетата, които са предоставени от общината са крайно недостатъчни за тях и са в също много лошо състояние.

В тази дипломна работа със заглавие „Културен център Русе – Изкуството събужда града“ е предвиден комплексен анализ на града и на нуждите на избрана група от хора. Интервюта и анкети на художници, скулптури, куратори са важна част, за изследвания на необходимите съоръжения и оборудване в съответствие със специфичните нужди и изисквания на хората на изкуството. Мястото, което съм избрала е по-голяма част от терена на казармата на Пети Дунавски Пехотен Полк в Русе на ул. Александровска 118 и запазената част от основната му сграда.

Основната концепция е запазването на същестуващата част от сгадата на бившите казарми. Тази част се надстроява с един етаж. В нея ще се помещават ателиета за учениците от Национално училище по изкуствата „Проф.Веселин Стоянов“ – Русе, както и ателиета за художниците, които в повечето случаи са и техни учители по графика, скулптора и живопис. Ново остъклено многофункционално фоайе ще бъде основният вход за сградат от ул. Майор Узунов. Там учениците ще могат да правят изложби, инсталации и да се провеждат различни събития свързани с изкуството. Нов триетажен специализиран магазин за художествени материали ще бъде построен на мястото на кулата граничеща с ул. Александровска и ул. Майор Узунов. В тази част на сградат са предвидени и нужните депа за съхранение на материали и машини, нужни на хората на изкуството.
По ул. Александровкса се изгражда нова триетажна библиотека със специализирана литература на тема култура, изкуство и архитектура. Входът за библиотеката е и централният вход за вътрешния двор на сградния комплекс.
На мястото на последната част от разрушените казарми от ул.Независимост ще бъде построена новата галерия на гр.Русе. Новия вход от ул. Независимост води към многофункционално фоайе, което включва – гише за продажба на билети, малко кафене, музеен магазин, място за врвменни изложби, голяма семинарна залата – аудиториум. От този вход ще влизат и служителите на галерията – директор, куратори, реставратори и тн. Те се намират в горната част на сградата и са отделени от публичната част.
Основната концепция за галерията е големият вътренен остъклен двор, който включва едновременно и основното стълбище за галерията. То е в жълт цвят, за да бъде като централен елемент, като отправна точка и като място за срещи на посетителите, които е много важно да се чувстват добре ориентирани. Вътрешният двор започва от партерно ниво до покрива и нараства с един метър към западната страна. Той е стабилизиран от двере страни чрез асансьорните клетки. Така се позволява навлизането на дневна светлина от горе, която е най-добрата светлина за изложбени площи в комбинация с изкуствена светлина. Сградата продължава с още четири етажа. На първия етаж започва остоянната изложба до етаж три. От северната страна са разположени офисите на служителите, които са едновременно разделени и свързани помежду си. На последния четеърти етаж е разположен ресторант с тераса ориентирана към река Дунав. Вътрешният двор- въздух, който е на това ниво е отделен от изложбата, като е остъклен, за да не влизат неприятни миризми и шум от ресторанта в галерията.

Целта на дипломната работа е да се осигури нужното място за излагане на минимум половината от фонда на галерия, който в момента наброява малко над 3.000 експоната, както и да се осигури място за нови попълнения. Целта е още по този начин да се даде едно утвърдено име на града като културна столица на Северна България и да се върне величието и самочувствието на хората на изкуството в град Русе, които да намерят вдъхновение за новите се проекти в новата изградена галерия.

арх.Весела Петрова

Университет: Технически университет, Виена

Дипломен Ръководител: Асс.Проф. Дипл.Инг. Др.Техн. Карин Щийлдорф

Имейл: vesinka91@gmail.com

Телефон:  +359 896 755 508