БУЛ. „ВИТОША” – ПЕШЕХОДНАТА ЗОНА НА СОФИЯ

Във връзка с 8 ноември – Световният ден на урбанизма и навършване на 5 години от основаването на Асоциацията на студентите по урбанизъм в България /АСУБ/, заедно със Съюза на урбанистите в България /СУБ/, организира конкурс за превръщането на бул. „Витоша” в София в разпознаваема и благоустроена пешеходна зона на столичния градски център. Конкурсът стартира на 10.10.2011 г. и приключи на 06.11.2011 г. Изискванията към проектните предложения бяха малко с цел стимулиране на разнообразни идеи.:
• да обхващат бул. „Витоша”, от кръстовището с бул. „Патриарх Евтимий” до Храм „Света Неделя”. По преценка и желание на участниците е възможно разширяване на посочения обхват на разработката, включвайки територии в близост бул. „Витоша”, както и „навлизане” в тангиращите и/или пресичащи я улици.
Разработките следва да отговарят на следните въпроси:
• Какви са основните проблеми за обособяването на бул. Витоша като привлекателна пешеходна зона за нуждите на гражданите, бизнеса, изкуствата и развлеченията, и др.?
• Конкретни предложения за проекти/ дизайн/ мерки/ политики, които ще превърнат бул. Витоша в разпознаваема и благоустроена пешеходна зона на столичния градски център?

В конкурса взеха участие студенти и завършили в сферите урбанизъм, архитектура, ландшафтна архитектура и други, които имат отношение към градската среда. Цел на конкурса бе да провокира студенти и млади специалисти да вземат отношение и да покажат идеите си за това как виждат преобразяването на бул. Витоша в централна пешеходна зона на столичния град. Регистрираха се общо 26 екипа от 4 столични университета: УАСГ, ЛТУ, ВСУ „Любен Каравелов” и НБУ. 9 екипа, общо 25 участника, предадоха своите конкурсни разработки, които бяха оценени от жури с председател проф. арх. Александър Александров /ръководител на катедра „Градоустройство” към АФ на УАСГ/ и членове: урб. Галина Алексова /Председател на Съюза на урбанистите в България/, арх. Росица Пангарова /Направление „Архитектура и градоустройство”, СО/, арх. Николай Баровски /Камара на архитектите в България/, арх. Пламен Братков /Камара на архитектите в България/, л. арх. Веселин Рангелов /Камара на архитектите в България/, арх. урб. Едгар Кивиет /фирма Арнайз/.
Определени бяха трите най-добри проекта, а именно проектите на екипите:
1. Михаела Ангелинова Ангелова, Петя Красимирова Кънчева, Ангел Иванов Бондов и Младен Владимиров Николов;
2. Марина Александрова Василева и Александър Александров Василев;
3. Йоанна Симеонова Симеонова и Даниела Венциславова Стайкова.
Като силни проекти бяха оценени и тези на класираните на 4 и 5 място екипи, съответно:
4. Николая Ангелова Трифонова, Веселина Георгиева Рупчева и Анна Георгиева Чавова;
5. Андрей Андреев Пачилов, Павел Василев Василев и Константина Йорданова Христова.
Поощрителни награди бяха определени за екипите: Невена Алексеева Трифонова и Елена Валериева Владинова; Мария Ангелова Георгиева, Иван Недялко вДочев, Георги Лозанов Анастасов и Калоян Петров Карамитов; Светослав Ясенов Уручев и Илияна Ивайлова Манчева; и Владимир Тихомиров Томов, Ивана Робертова Кривобарска и Николай Цветанов Петров.
Сред основните въпроси, които бяха обект на проектните разработки са:
 Изцяло нов облик или Съчетаване на „старо“ и „ново“
 Търсене на „разчупване“ на пешеходното движение
 Минимизиране въздействието на автомобилния трафик
 Подобряване на микроклимата чрез озеленяване и водни площи
 Насищане с културна дейност
 Разнообразен облик – провокация чрез елементи на градския дизайн
 Иновативност
 Осигуряване на базисна социална инфраструктура.

Конкурсът получи подкрепа и бяха връчени награди от името на Столична община в лицето на гл. арх. на София арх. Петър Диков, който лично присъства на награждаването на премираните три екипа, Камара на архитектите в България, РК София-град, представени от арх. Данчо Данчев и арх. Николай Баровски, които връчиха награди на всички участници, РК Нова, представени от арх. Пламен Братков, които дадоха специална награда на екипа на Йоанна Симеонова и Даниела Стайкова, и фирма Арнайз, представена от арх. урб. Едгар Кивиет, който също награди първите три екипа.
Избраните като трите най-добри проекта, бяха представени и наградени на Форума „Публичните градски пространства”, организиран от АСУБ и СУБ на 8 ноември 2011 г. по случай Световния ден на урбанизма.

Бяха разгледани и оценени общо 9 проекта, подредени в следния ред:

1. Проект 101 – Владимир Тихомиров Томов, Ивана Робертова Кривобарска, Николай Цветанов Петров – 21 точки – 9 място;
2. Проект 102 – Младен Владимиров Николов, Михаела Ангелинова Ангелова, Петя Красимирова Кънчева, Ангел Иванов Бондов – 54 точки – 1 място;
3. Проект 103 – Невена Алексеева Трифонова, Елена Валериева Владинива – 33 точки – 6 място;
4. Проект 104 – Андрей Андреев Пачилов, Павел Василев Василев, Константина Йорданова Христова – 41 точки – 5 място;
5. Проект 105 – Светослав Ясенов Уручев, Илияна Ивайлова Манчева – 23 точки – 8 място;
6. Проект 106 – Марина Александрова Василева, Александър Александров Василев – 49 точки, 2 място;
7. Проект 107 – Йоанна Симеонова Симеонова; Даниела Венциславова Стайкова – 46 точки – 3 място;
8. Проект 108 – Николая Ангелова Маркова, Веселина Георгиева Рупчева, Анна Георгиева Чавова – 45 точки – 4 място;
9. Проект 109 – Мария Ангелова Георгиева, Иван Недялков Дочев, Георги Лозанов Анастасов, Калоян Петров Карамитов – 28 точки – 7 място.