Тагове

Сродни публикации

Сподели това чрез

КУРС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА АРХИТЕКТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Уважаеми колеги,
ЗАПОЧНА ЗАПИСВАНЕТО ЗА ОСМОТО ИЗДАНИЕ /2017-2019 Г./ НА КУРСА ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА АРХИТЕКТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМОТО
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО.
Курсът се организира съвместно с Ecole de Chaillot – Париж, една от най-старите школи за реставрация в Европа, основана през 1857г. Лекциите и упражненията  по основните дисциплини се водят от френски архитекти и реставратори, преподаватели от школата в Париж.
За този курс могат да кандидатстват всички български и чуждестранни дипломирани архитекти
Необходими документи за кандидатстване:
– мотивирана молба за постъпване до арх. Петър Петров, делегиран  представител на Ecole de Chaillot ;
-CV, телефон за връзка и електронен адрес;
– копие от диплома за завършено висше образование, специалност „Архитектура“.
Курсът се провежда в четири семестъра по схема: два пъти месечно, през седмица – четвъртък, петък и събота в „Къщата на Филибос Нишанян“, ул.”Хан Омуртаг“ №1, гр.Пловдив.

Четвъртият семестър е посветен на подготовката на дипломен проект.
Таксата за участие e по 250 лв. на семестър, общо 1000 лв. за целия курс. Същата може бъде платена еднократно или на 4 вноски.
Документи се приемат до 15 септември 2017 г. на електронен адрес: checbg@gmail.com
Списъкът с приетите курсисти ще се обяви на 20 септември 2017 г.

С предимство се ползват архитекти с по-голям професионален опит.
Откриване на учебната година: 05.10.2017 г.
Курсът се провежда с подкрепата на :
Висше училище Шаийо Париж,   Университет по Архитектура Строителство и Геодезия,  Община Пловдив , Камара на архитектите в България, Камара на сроителите в България, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство